Seminarium online – Edukacja zdalna z eTwinning

Seminarium online – Edukacja zdalna z eTwinning

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Edukacja zdalna z eTwinning, które odbędzie się w dniach 26 marca – 1 kwietnia 2020r.

Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli uczących w szkołach podstawowych i/lub ponadpodstawowych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia wykorzystywane w zdalnym nauczaniu. W trakcie trwania seminarium każdy nauczyciel stworzy własną lekcję online korzystając z zaproponowanych narzędzi TIK.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce oświatowej realizującej podstawę programową
Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący z uczniami na dowolnym poziomie nauczania.

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium:

Program szkolenia  

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 marca 2020 o godzinie 12:00.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.