Seminarium: Nowoczesna edukacja online – nauczanie języków obcych

Seminarium: Nowoczesna edukacja online – nauczanie języków obcych

Zapraszamy na seminarium Nowoczesna edukacja online, które odbędzie się w dniach 16 kwietnia – 23 kwietnia 2020r.

Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej, a także do wykorzystania w pracy z uczniami po powrocie do szkoły. W trakcie trwania seminarium, każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Uwaga!

Jeżeli uczysz innego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych zapraszamy na:

Seminarium dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych  

 

Szkolenie poprowadzi Monika Mojsiejonek – ambasadorka programu eTwinning. Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze, wyróżnionej tytułem Europejskiej Szkoły eTwinning. W programie od 2011 roku. Koordynatorka wielu projektów, za które zdobywała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning w 20152017 i 2019 roku. Koordynowany przez nią projekt “Be a buddy, not a bully” zdobył nagrodę jako najlepszy projekt anglojęzyczny w Europejskim Konkursie eTwinning 2019 oraz European Language Label 2019. W wolnym czasie najchętniej podróżuje oraz czyta literaturę angielską i amerykańską.

Facebook – The Enigmators

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową
Aktywny zawodowo nauczyciel języka obcego pracujący z uczniami na dowolnym poziomie edukacyjnym.

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium

Program szkolenia  

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2020 o godzinie 10:00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem wyznaczonego terminu.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.