Seminarium: Nowoczesna edukacja online – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Seminarium: Nowoczesna edukacja online – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zapraszamy na seminarium Nowoczesna edukacja online, które odbędzie się w dniach 16 kwietnia – 23 kwietnia 2020r.

Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli uczących w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej, a także do wykorzystania w pracy z uczniami po powrocie do szkoły. W trakcie trwania seminarium, każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Uwaga!

Jeżeli nauczasz języka obcego, zapraszamy na:

Seminarium dla nauczycieli języków obcych  

 

Szkolenie poprowadzi Celina Świebocka – ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie małopolskim. Nauczycielka języka niemieckiego i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Jazowsku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy. Do tej pory zrealizowała kilkadziesiąt projektów w  języku niemieckim. Wiele z nich zostało wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości, a także nagrodą w krajowym konkursie Nasz Projekt eTwinning 2017 oraz w Europejskim Konkursie eTwinning 2017. Pasjonatka nowoczesnych technologii i poszukiwania metod motywujących i aktywizujących uczniów.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych,
Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu (poza językiem obcym – dla tej grupy przygotowano specjalne seminarium), pracujący z dziećmi na wyżej wymienionych etapach edukacyjnych.

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium

Program szkolenia  

 

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2020 o godzinie 10:00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem wyznaczonego terminu.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.