Seminarium online – Współczesne podejścia w edukacji dla demokracji

Seminarium online – Współczesne podejścia w edukacji dla demokracji

Bezpłatne seminarium online na platformie eTwinning Live wprowadzające w  tegoroczny temat przewodni w projektach eTwinning – Democratic Participation czyli demokracja uczestnicząca. 

Spotkanie poprowadzi Marzena Rafalska – ekspert i trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Koordynatorka i ekspert projektów w sferze edukacji obywatelskiej i rozwoju szkół oraz aktywizacji społeczności lokalnych realizowanych w Gruzji i Ukrainie. Konsultant UNICEF w Gruzji i Uzbekistanie. Konsultant do spraw projektów edukacyjnych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

 

W programie seminarium:

1.Koncepcja Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) Rady Europy.

2. Karta EDC/HRE, założenia, wartości.

  • Zbieżność aksjologiczna z preambułą Ustawy Prawo Oświatowe.

3. Tworzenie demokratycznego środowiska szkolnego, dającego możliwość codziennego uczestnictwa w procesach i procedurach demokratycznych:

  • edukacja demokratyczna oparta o wartości (główne wartości Rady Europy: demokracja, rządy prawa, prawa człowieka),
  • podejście ogólnoszkolne, angażujące wszystkich nauczycieli i odnoszące się do wszystkich sfer pracy szkoły: zarządzanie (w tym funkcjonowanie społecznych organów szkoły), proces dydaktyczno – wychowawczy (integracja we wszystkie przedmioty), partnerstwo z rodzicami i społecznością lokalną,
  • kształtowanie kompetencji, a nie przekazywanie wiedzy

4. Możliwe formy i metody działania – przykłady.

5. Model Kompetencji dla Kultury Demokracji, (powody opracowania modelu, wyzwania stojące przed społeczeństwami europejskimi)

  • konstrukcja modelu, zawartość treściowa 20 kompetencji
  • deskryptory, opisujące oczekiwane zachowania ucznia, który opanował daną kompetencję (na poziomie bazowym, średnim, wysokim), deskryptory jako oczekiwane rezultaty procesu kształcenia (wskazówka dla nauczycieli do konstruowania zajęć, wyboru metod)

6. Kampania Rady Europy Free to Speak, Safe to Learn. 6 tematów kampanii. Możliwości włączenia się szkoły w kampanię.

 

TERMIN: 21.03.2018 godz. 16:00

CZAS TRWANIA: 1 godz.

LINK DO SPOTKANIA:

Democratic Participation  

Wejście do pokoju i możliwość zarejestrowania się na wydarzenie na 30 min. przed rozpoczęciem seminarium (21.03.2019 – 15:30).

Liczba miejsc ograniczona (200 osób)

 

Aby otrzymać przypomnienie przed wydarzeniem należy dodać swój adres mailowy do specjalnej listy mailingowej (uwaga: nie jest to rejestracja na wydarzenie):

Lista mailingowa