Seminarium Programowanie z eTwinning

Seminarium Programowanie z eTwinning

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 15-16 listopada 2019 w Opolu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych lub klasach 5-8 szkoły podstawowej, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

1. Rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);

2. Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w szkole ponadpodstawowej lub w klasach 5-8 szkoły podstawowej;

3. Gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz się zgłosić na seminarium, wypełnij

 

Formularz zgoszeniowy  

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Opola– nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 16 listopada.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 listopada 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 3 listopada 2019, do godziny 23:59. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.