Seminarium Programowanie z eTwinning

Seminarium Programowanie z eTwinning

Zapraszamy na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 24-25 września 2019 w Arłamowie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy:

1. Zarejestrować się na portalu eTwinning LIVE (uwaga: nie jest to jeszcze zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji). Jeśli masz już konto na portalu eTwinning LIVE, przejdź do punktu 2.

2. Być gotowym do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

3. Zgłosić chęć udziału wypełniając:

Formularz zgłoszeniowy  
 
Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Arłamowa – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 24 września. Uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu na wydarzenie.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 9 września 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 9 września 2019. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Więcej informacji o wydarzeniu (program, lokalizacja, itp.) na stronie:

Programowanie z eTwinning