Seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning – Bydgoszcz

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning – Bydgoszcz

Zapraszamy na Regionalne seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning organizowane w Bydgoszczy w dniach 6-7 czerwca 2017 przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów bez doświadczenia w programie eTwinning, początkujących w programowaniu i pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy uczestnik przystąpi do nowego projektu eTwinning.

 

Osoba zgłaszająca się do udziału w seminarium jest zobowiązana do dokonania DWÓCH rejestracji:

 1. Rejestracji w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila z linkiem, pod którym należy dokończyć rejestrację). Jest to podstawowy warunek udziału w spotkaniu.
 2. Rejestracji na seminarium poprzez kliknięcie odnośnika Zarejestruj się na wydarzenie na stronie konferencji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

 • nauczyciel dowolnego przedmiotu;
 • nauczyciel początkujący w programowaniu;
 • nauczyciel posiadający własne konto w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj);
 • brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;
 • gotowość do rejestracji projektu i podjęcia współpracy;

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, pracujący w gminach miejskich, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz bez doświadczenia w programie eTwinning.

Udział w seminarium jest bezpłatny (nocleg i wyżywienie na koszt organizatora) i obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zajęcia przewidziane w programie stanowią spójne, kompleksowe szkolenie. Nie ma możliwości uczestnictwa tylko w wybranym fragmencie programu.

 

Tematyka warsztatów:

 1. Warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej początkujących w programowaniu; kodowanie, programowanie bez komputera, elementy robotyki dla najmłodszych.
 2. Programowanie z wykorzystaniem aplikacji internetowych np. Balti.
 3. Wyszukiwanie algorytmów w życiu codziennym oraz przykłady myślenia algorytmicznego. We wstępnej nauce programowania takie podejście ma na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Po dawce programowania bez komputera uczestnicy będą mieli okazję poznania środowiska Scratch i zrealizowania w nim swojego pierwszego projektu.
 4. Narzędzia internetowe programu eTwinning: eTwinning Live i TwinSpace

Informacje organizacyjne:

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne, a także opłacają wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Bydgoszczy – nocleg w pokojach dwuosobowych w dniu 7 czerwca 2017r.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do Internetu. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2017.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 29 maja 2017. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.