Seminarium wielostronne dla nauczycieli gimnazjów “Mój pierwszy projekt eTwinning”

Seminarium wielostronne dla nauczycieli gimnazjów “Mój pierwszy projekt eTwinning”

Zapraszamy nauczycieli z gimnazjów zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez niemieckie Krajowe Biuro eTwinning we współpracy z biurem szwedzkim, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2015 w Hamburgu.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli gimnazjum dowolnej specjalności pracujący z uczniami zagrożonymi wykluczniem społecznym z małej miejscowości w regionie o trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Short description about the seminar

Schools in disadvantaged areas are often situated in inner cities or in suburban areas, but can also be found in smaller cities. Teachers working at those schools in Europe often face the problem that their pupils have a difficult social and economic background and often cause problems in the classroom. Either they have learning difficulties, problems with violence or with a simple refusal of normal lessons. Pupils need to be prouder of their school. European school projects are a suitable means to motivate and to involve the pupils.
The Swedish and German eTwinning National Support services (Swedish Council of Higher Education and Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz) are co-organizing an eTwinning seminar for around 80 participants in Hamburg from 21-23 May 2015. The seminar will give teachers working at schools in disadvantaged areas in different European countries the opportunity to share their experiences and to develop eTwinning projects.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. czynny nauczyciel gimnazjum dowolnej specjalności pracujący z uczniami zagrożonymi wykluczniem społecznym z małej miejscości w regionie o trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning