Seminarium wielostronne na temat “450-lecie urodzin Williama Szekspira”

Seminarium wielostronne na temat “450-lecie urodzin Williama Szekspira”

Zapraszamy nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na seminarium wielostronne organizowane przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Paryżu. Tematem przewodnim spotkania jest „450-lecie urodzin Wiliama Szekspira”. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, że w wyniku seminarium powstaną nowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd

  1. czynny nauczyciel ze szkoły ponadpodstawowej;
  2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  3. rejestracja w programie eTwinning;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 września 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz