Seminarium wielostronne na temat “Digital literacy”

Seminarium wielostronne na temat “Digital literacy”

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych pracujących z uczniami w wieku 5-12 lat na seminarium organizowane przez irlandzkie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Dublinie. Tematem przewodnim spotkania jest „Digital Literacy”. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, że w wyniku seminarium powstaną nowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 5-12 lat;
  2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  3. rejestracja w programie eTwinning;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 27 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz