Skilled Europeans 

Skilled Europeans 

 

Koordynatorka:
Eliza Bogdańska – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Kraje partnerskie:
Francja, Niemcy

Obszary tematyczne:
język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Wiek nastoletni nie jest łatwy. Wiąże się z wieloma zmianami. Uczniom często brakuje pewności siebie i wątpią w swoje umiejętności. Jest to tym trudniejsze, że zbiega się to w czasie z podjęciem decyzji odnośnie przyszłych studiów i pracy. Jest to również okres, w którym nastolatkowie podlegają ogromnej presji i czasem ciężko im stwierdzić kim są i kim chcieliby być. Projekt miał na celu pomóc im w rozwoju kompetencji psychospołecznych, które będą niezbędne w ich przyszłym życiu osobistym jak i zawodowym.

Głównym celem projektu było wspieranie młodych ludzi w poznawaniu siebie, nauce współpracy i współdziałania. Uczyli się dzielić między sobą zadania, wspólnie wykonywali prezentacje lub filmiki prezentujące kulturę poszczególnych krajów, poznawali dzięki temu, i uczyli się akceptować, zwyczaje panujące w krajach partnerskich. Wspólnie pisali scenariusz do kreskówki i dzielili się rolami w nagraniach. Uczyli się również rozwiązywać powstałe problemy i wyjaśniać nieporozumienia. Po każdym zadaniu analizowali swoją współpracę i wyciągali wnioski do dalszej pracy.

Do wykonywania zadań uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie komputerowe. Zapoznali się z obsługą oraz używali, m.in. wirtualnej tablicy Padlet do dzielenia się swoimi opisami, pomysłami, stworzonymi zasobami z innymi uczestnikami projektu, komentowania wypowiedzi partnerów. Umieszczali tam również swoje refleksje po wykonanych zadaniach.

Do głosowania na kreskówkę czy ewaluacji działań używali elektronicznych formularzy. Tworzyli nagrania dźwiękowe, np. za pomocą vocaroo.com by nagrać dźwięk potrzebny do dubbingu kreskówki.

Wspólnie pisali opowiadania uwzględniające zagadnienia istotne dla nich, jako młodzieży, wyjaśniające aspekty kulturowe, znaczenia słów i sformułowań typowych dla danego kraju.

Cały projekt oparty był na współpracy zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz wzajemnym wspieraniu swoich działań.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie mogli produktywnie wykorzystać czas izolacji i nauki zdalnej. Przy wykonywaniu poszczególnych zadań utrzymywali kontakt między sobą, jak również z partnerami z Francji i Niemiec, co pozytywnie wpływało na ich psychikę i emocje w tak trudnym czasie, gdy ich kontakty rówieśnicze były ograniczone. Mogli używać i uczyć się języka angielskiego w naturalnym, rzeczywistym kontakcie z osobami z innych krajów.

Koordynatorka