Śledzenie wpływu projektów eTwinning na nauczanie i rozwój kompetencji nauczycieli!

Śledzenie wpływu projektów eTwinning na nauczanie i rozwój kompetencji nauczycieli!

Początek nowego roku powinien być wypełniony postanowieniami, nowymi wyzwaniami i planami. Mamy nadzieję, że projekt eTwinning znajduje się na Waszych listach na 2017 rok. Jesteśmy pewni, że najnowsza publikacja Centralnego Biura eTwinning Monitorowanie wpływu programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczycieli  zachęci Was do podjęcia współpracy i samodzielnego zbadania płynących z niej korzyści.

 

W pilotażu, na podstawie którego przygotowano opracowanie, uczestniczyła grupa 35 nauczycieli z 19 krajów. Były to głównie osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w programie eTwinning. Model dojrzałości MeTP (Monitoring eTwinning Practice)  został opracowany na podstawie udzielanych przez nich informacji. Celem było stworzenie efektywnego narzędzia do zbadania wpływu projektów eTwinning na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli. Pilotaż realizowany był przez 8 miesięcy (grudzień 2014 – lipiec 2015). Badanie wpływu obejmowało dwa podstawowe obszary – kompetencje pedagogiczne oraz kompetencje cyfrowe.

W omawianej analizie przyjęto podwójne podejście:

  • Badanie, czy nauczyciele rzeczywiście zrobili postępy w zakresie praktyki i kompetencji w wyniku zaangażowania w projekty eTwinning;
  • Sprawdzanie i ocenianie wykorzystanie narzędzi do refleksji oraz procesów samooceny i oceny partnerskiej, wspierających postępy nauczycieli i umożliwiających śledzenie rozwoju kompetencji podczas realizacji projektów eTwinning.

Wyniki zaprezentowane w sprawozdaniu potwierdziły, że dzięki realizacji projektów eTwinning (przy wsparciu narzędzi i procesów do refleksji z modelu MeTP), wszyscy nauczyciele zrobili postępy oraz mogli śledzić rozwój swoich kompetencji. Stworzony model badania okazał się efektywny i w przyszłości będzie można wykorzystać go w kolejnych badaniach i działaniach Programu. Mamy nadzieję, że omawiane działanie pilotażowe MeTP oraz jego opracowanie ewaluacyjne okażą się przydatne w kształtowaniu pedagogicznego kierunku  eTwinning na nadchodzące lata oraz we włączaniu Programu  w szkolne systemy edukacyjne

Raport zostanie przetłumaczony i opublikowany w wersji papierowej w 2017 roku, ale już teraz możecie pobrać jego wersję PDF.