Small Scientists „ discovering the sky”

Small Scientists „ discovering the sky”

Przedmiot:
fizyka/astronomia

Nazwa szkoły:
Przedszkole nr 21 w Rybniku

Koordynator:
Hanna Jary

Szkoły partnerskie:
Dječji vrtić “Don Ivica Čondrić” Žepče (Bośnia i Hercegowina)
Şehit Er İnan Akçam İlk Okulu (Turcja)
KUZYAKA ORTAOKULU (Turcja)
Dječji vrtić Trešnjevka (Chorwacja)
Gradinita cu program prelungit nr. 3 Bistriţa (Rumunia)
Gradinita cu Program Prelungit Scornicesti structura a Scolii Gimnaziale “Ghe. Popescu” Margineni Slobozia (Rumunia)
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel – Coimbra (Portugalia)
Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“” (Litwa)
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” (Łotwa)
Przedszkole językowe Junior Academy – Aleksandra Filipska (Polska)

Obszary tematyczne:
biologia/przyroda, fizyka/astronomia, chemia, wychowanie przedszkolne

Języki:
angielski

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/16211/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Laureat krajowego konkursu eTwinning w Rumunii – I miejsce
Laureat krajowego konkursu eTwinning w Portugalii – I miejsce
Laureat krajowego konkursu eTwinning w Chorwacji – II miejsce

 

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty, doświadczenia o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania, przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty były trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dały dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie stały się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Projekt skupiał kilka tematów (tematy przyrodnicze, zagadnienia z zakresu chemii i fizyki), które dzieci odkrywały i przeżywały wspólnie.

Projekt Small Scientists- Discovering the sky powstał w porozumieniu z wszystkimi partnerami, dziećmi oraz ich rodzicami. Ideą projektu było wykonywanie podobnych eksperymentów w różnych krajach i porównywanie oraz analizowanie efektów. Każdy etap cechowała współpraca, wyrozumiałość i pomysłowość. Dzieci samodzielnie realizowały doświadczenia. Pod bacznym okiem nauczyciela, zdobywały wiedzę, dzieliły się przemyśleniami. Wykonywanie eksperymentów odbywało się indywidualnie, bądź w małych grupach, w których często następowała zmiana obowiązków. Każde dziecko było zaangażowane oraz pomocne. Aby zapewnić jak największą atrakcyjność stosowano różnorodne metody edukacyjne (czynne, słowne, poglądowe) oraz metody aktywizujące.

Realizacja projektu została starannie przygotowana oraz zaplanowana. Na każdy miesiąc  przewidziano określone zadania do zrealizowania. Z góry ustalone terminy stymulowały komunikację. Wspólnie poszukiwano eksperymentów, porównywano i omawiano je z partnerami, a następnie wykonywano. Partnerzy komunikowali się za pomocą maili, Skype’a, wideokonferencji, a także TwinSpace i Facebook’a. Wymieniali się pamiątkami, rysunkami, zdjęciami i cennymi wskazówkami, które wprowadzano w życie na bieżąco. Regularnie zamieszczali wpisy w Dzienniku Projektu informując o swoich aktualnych działaniach i ich efektach.

Wszystkie działania wykonywali razem wspierając się w swoich działaniach i wspólnie rozwiązując problemy. Warto dodać, iż jeden z partnerów posługiwał się tylko i wyłącznie językiem portugalskim (którym nikt inny nie mówił). Wiele radości sprawiały wynikające z tego rozmowy migowe między dziećmi oraz ‘prezentacja’ omawianych gadżetów przed ekranem komputera. Pomocą służył słownik Google, ale nie dało się uniknąć kilku pomyłek. Było to bardzo zabawne i integrujące doświadczenie. Nauczyło partnerów tego, że współpraca to coś więcej, niż komunikacja. Do integracji przyczyniło się także stworzenie gier edukacyjnych nawiązujących do krajów partnerskich. Poprzez realizację tych zadań dzieci przyswoiły ważne informacje dotyczące geografii, historii, tradycji i kultury.

Rola nauczyciela odnosiła się do roli przewodnika projektu, który bacznie czuwał nad przebiegiem pracy. Rodzice dzieci na bieżąco interesowali się poczynaniami oraz chętnie angażowali się w pomysły koordynatorów i przedszkolaków. Napotkane problemy ( brak potrzebnych składników/barwników do doświadczeń, bariera językowa) pokonywali wspólnie.

Projekt doskonale integrował się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Kształtowano umiejętności społeczne dzieci, porozumiewanie się oraz zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych (doświadczalnych). Dzieci przedszkolne samodzielnie posługiwały się tabletem, aparatem fotograficznym oraz laptopem. Koordynatorzy dbali o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci, monitorowali przeglądane strony.

Small Scientists- Discovering the sky był ciekawym pomysłem na urozmaicenie zajęć w przedszkolu, jak również poza nim – w rodzinnym domu. Podczas realizacji projektu dzieci rozwijały tolerancję oraz wyrozumiałość wobec różnic pomiędzy nimi, a dziećmi z krajów współpracujących. Wszystkie przygotowane i zrealizowane eksperymenty zostały zamieszczone w serwisie YouTube gotowe do wykorzystania w innych szkołach, tak jak ciekawe gry edukacyjne.

Produktem końcowym jest wspólnie przygotowany e-book zawierający opracowane graficznie przez dzieci eksperymenty oraz ankieta ewaluacyjna.

 

Istotnym osiągnięciem projektu było, i jest, zainteresowanie szerokiego grona odbiorców. Nauczyciele innych szkół po przeczytaniu kilku słów o projekcie w lokalnych gazetach zadają wiele pytań, na które z chęcią odpowiadamy. Cieszą nas też materiały, które mogą w przyszłości posłużyć jako pomoce naukowe oraz zaangażowanie rodziców w realizację zadań. Od czasu do czasu uczestniczyli w przedsięwzięciu, pomagali w pozyskiwaniu środków (barwników, próbówek). Samodzielnie dostarczali środki spożywcze.

 Tematyka projektu została dostosowana do dziecięcych potrzeb oraz możliwości. Każde dziecko było zaangażowane oraz pomocne. Samodzielnie wykonywały szereg czynności, które przyczyniły się do poszerzenia informacji dotyczących fizyki, chemii, przyrody itd. Odgrywały wiodącą rolę w projekcie, były zaangażowane w aktywność na TwinSpace, wraz z nauczycielem w przedszkolu oraz rodzicami w domu śledziły poczynania swoich kolegów, koleżanek z innego kraju. Najważniejszym jednak sukcesem projektu był uśmiech na dziecięcych twarzach, które na długo zapadają w pamięci. “Small Scientists- Discovering thy sky” był projektem jedynym w swoim rodzaju – zbudowanym na współpracy, wzajemnej pomocy oraz komunikacji.

 Poprzez udział w projekcie eTwinning zauważalnie wzrósł też prestiż przedszkola.

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na jego TwinSpace.