SNOPP

SNOPP

Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu

Koordynator:
Iwona Kowalik

Szkoły partnerskie:
St. Marien-Schule, Niemcy
Shaw Wood Academy, Mayflower Primary School, Wielka Brytania
Ecole élémentaire Frédéric Bellanger, Francja

Obszary tematyczne:
sztuka, biologia, nauki społeczne, edukacja środowiskowa, geografia, geologia, historia

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/70357

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat europejskiego konkursu eTwinning 2020

 

Projekt został przygotowany w celu zwrócenia uwagi uczestników na problem zanieczyszczenia plastikowymi odpadami naszych miast, oceanów i całego świata, skutków takiego działania oraz poznania różnych sposobów zapobiegania.

Uczniowie prowadzili badania na temat codziennego wykorzystania plastikowych opakowań, czasu rozkładania się różnych materiałów, poszukiwali alternatywnych sposobów pakowania towarów oraz kreatywnego wykorzystania plastikowych odpadów. W swoich szkołach prowadzili akcje podczas których przedstawiali skutki zanieczyszczenia naszej planety plastikiem i namawiali do recyklingu.

Na początku współpracy uczniowie przedstawili na filmie szkołę i zespoły projektowe. Następnie tworzyli propozycje logo projektu, spośród których wybrali najlepsze, reprezentujące współpracę.

Kolejny etap składał się badań poszczególnych zagadnień. Większość prowadzona była w małych zespołach. Uczestnikami byli 5-klasiści, którzy po raz pierwszy brali udział w projekcie eTwinning.

 • Dzieci opracowywały pytania do międzynarodowej ankiety na temat stosowania plastiku, a następnie przeprowadziły badania w szkole wśród uczniów, nauczycieli i pracowników oraz swoich rodzinach.
 • Kolejne badanie to przegląd plecaków w poszukiwaniu plastiku – rezultaty zaprezentowano na filmie.
 • W szkolnym ogródku zakopali różne odpady: szkło, papier, drewno, plastik, metal itd., aby po kilku miesiącach określić, które z tych materiałów zaczęły się rozkładać.
 • Dzieci prowadziły „Ford diary”, w którym określały, które produkty były kupione w plastikowych opakowaniach lub foliowych torebkach.
 • Twórcze wykorzystanie plastikowych odpadów w ramach PLASTIC BOTTLE CHALLENGE. Powstały 4 projekty, których instrukcję przedstawione w Smilebox.
 • W ramach Yoghurt and Shampoo Container Challenge poszukiwali alternatywnych sposobów pakowania produktów.
 • Powstały też prace na temat cyklu życia plastikowych pojemników, których celem było uświadomienie wszystkim, jak wiele tego materiału zanieczyszcza środowisko i jak można o wykorzystać ponownie.
 • Uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat recyklingu.
 • Badali codzienne zakupy i rodzaje zastosowanych opakowań. Zastosowali kalkulator opracowany przez polskich naukowców, pozwalający oszacować ilość produkowanych przez jedną osobę plastikowych odpadów w ciągu roku i przez całe życie, aby sprawdzić ile kg odpadów produkuje każdy z nas.
 • Przygotowali plakaty, na których przedstawili alarmujące informacje dotyczące plastikowych odpadów.
 • Uczestnicy przesłali także do partnerskich szkół tradycyjne karty świąteczne.

Projekt poruszał bardzo istotne zagadnienie i jego realizacja pomogła w uświadomieniu uczniom z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia. Podejście do tematu z wielu stron, także poprzez zabawę, pomogło dostrzec uczniom powagę problemu np. niesamowite ilości plastiku, które nie podlegają recyclingowi i zanieczyszczają wody oceanów. Dzięki przeprowadzonym badaniom i ankietom uczestnicy przekonali się jak wiele plastiku sami wykorzystują i poznali sposoby na to, aby używać go mniej. Dzieci poznały wpływ niewłaściwego pozbywania się plastiku na środowisko. W ten sposób stały się też bardziej świadomymi konsumentami, rozumiejącymi, że ich postępowanie już teraz ma wpływ na nasze środowisko.

Dzięki regularnemu prezentowaniu wszystkich materiałów na szkolnej stronie internetowej, w tym części prac w dwóch językach – polskim i angielskim, nasz projekt był bardzo widoczny w szkole i zmuszał do refleksji także innych uczniów, nauczycieli i rodziców. Rodzice moich uczniów oraz nauczyciele bardzo aktywnie włączali się w realizację projektu m.in. przesyłając linki do ciekawych materiałów czy przeprowadzając wykład na temat recyklingu. Świadczy to o tym, że nasz projekt wpłynął na naszą społeczność.

Uczestnicy rozwijali poza tym umiejętności w zakresie stosowania nowych technologii: poszukiwali informacji w Internecie, używali aplikacji, które już poznali na lekcjach informatyki, współpracowali korzystając z możliwości Dysku Google, poznawali nowe aplikacje online nagrywali i edytowali filmy. Uczniowie pokonali barierę językową, ośmielili się wystąpić przed kamerą mówiąc w języku angielskim. Wszyscy rozwinęli swoje słownictwo anglojęzyczne. Projekt rozwinął także umiejętność pracy w grupie i kreatywność.

Koordynatorka