SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory

SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory

Przedmiot: 
fizyka
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół nr 7 w Lublinie

Koordynator:
Andrzej Błaszczyk

Szkoły partnerskie:

 • Osnovna Sola Preska, Slovenia (Tatjana Gulič) – założyciel projektu
 • Collège Tiraqueau, France (Jean-Noël Pedeutour) – pomysłodawca i założyciel projektu
 • 5th Lyceum Of Veria, Greece (Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis),
 • Les Pedro Álvarez Sotomayor, Manzanares, Hiszpania (Ignacio Jiménez Calero)
 • Tekirdag Aka Koleji, Tekirdag/Merkez, Turcja (Sertaç Dincer, Zafer Erdogan)
 • Collège Antonin Perbosc, Lafrancaise, Francja (Eric Vayssie)

Okres realizacji projektu:
od lipca 2010 do czerwca 2011

Język projektu:
angielski

Strony internetowe projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p32737/welcome
http://twinblog.etwinning.net/24097/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu europejskiego 2012 w kategorii tematycznej Maria Skłodowska-Curie
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 

Projekt zakładał nawiązanie kontaktu z dużą ilością szkół w Europie tak, aby obserwacje Słońca mogły być prowadzone systematycznie i niezależnie od pogody. Dzięki tym obserwacjom powstała baza danych i zdjęć naszej dziennej gwiazdy, a uczniowie mogli empirycznie wyznaczyć wiele ciekawych wielkości astronomicznych takich jak położenie równika słonecznego, kąt nachylenia osi Słońca do płaszczyzny ekliptyki czy czasu obrotu Słońca dookoła własnej osi.

Projekt zawierał treści z dziedziny astronomii, matematyki/geometrii i fizyki.

Główne cele:

 • Uświadomienie uczniom faktu, że Słońce jest gwiazdą, wokół której krążą planety.
 • Obserwacja plam słonecznych i ich zmian w czasie oraz wyznaczenie ich wielkości.
 • Obserwacja ruchu wirowego Słońca i obliczenie okresu obrotu.
 • Realizacja filmu złożonego z obrazów Słońca wykonanych przez wszystkich partnerów.
 • Realizacja współpracy naukowej między szkołami z różnych regionów i kultur.

Etapy pracy i przeprowadzone działania:

Realizacja projektu została podzielona na trzy główne części:

1. Zapoznanie się wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

Ten etap miał szczególne znaczenie dla uczniów, którzy przedstawiali się oraz wymieniali się informacjami na temat swojego miejsca zamieszkania, miasta i kraju. Wielką rolę miało zastosowanie technologii informatycznej do komunikowania się młodzieży. Wymiana listów e-mail, dyskusja na „czacie” oraz wideokonferencja dała możliwość oswojenia się z językiem angielskim, w którym realizowany był projekt. (fot. 1, fot. 2)

W czasie tego etapu trwała również ożywiona dyskusja nauczycieli dotycząca metodologii prowadzenia pomiarów, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i sposobem wymiany rezultatów naszej pracy. Ustalone zostały również terminy realizacji następnych etapów pracy.

2. Przeprowadzenie obserwacji.

W czasie drugiego etapu wykorzystywaliśmy wszystkie słoneczne dni do wykonywania fotografii Słońca. Porównywaliśmy wyniki naszej pracy z materiałami otrzymanymi od innych szkół. (fot. 3, fot. 4)

W tym czasie udało nam się nawiązać kontakt z prof. dr hab. Krzysztofem Murawskim – pracownikiem Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pan profesor bardzo życzliwie odniósł się projektu SOHO i znacznie poszerzył naszą wiedzę o Słońcu. 4 stycznia 2011 r. udało nam się zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca.

 

3. Realizacja filmu i wykonanie obliczeń.

Finał projektu to wykonanie stosownych obliczeń, wykresów i realizacja filmów. Wyniki tych działań zostały przedstawione nie tylko w Internecie, ale również wśród młodszych uczniów naszej szkoły. (fot. 5, fot. 6)

Filmy z realizacji można obejrzeć w serwisie YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=gyuANR4sPhY
http://www.youtube.com/watch?v=X05Ib5dDcHs

Uzyskane korzyści:

Uczniowie:
– Poszerzyli swoją wiedzę w zakresie astronomii, fizyki i matematyki.
– Dostrzegli korelacje między treściami „książkowymi”, a rzeczywistym światem i regułami, które w nim rządzą.
– Poznali przykłady zastosowania praw i zasad fizyki, których uczyli się na lekcjach.
– Wykorzystali i doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
– Rozwijali umiejętności korzystania z komputera i technologii informacyjnej.

Nauczyciele:
– Wymienili się doświadczeniami i metodami przeprowadzania obserwacji.
– Poszerzyli ofertę szkoły i zainteresowali uczniów zagadnieniami z fizyki i astronomii.
– W efektowny sposób wykorzystali bazę dydaktyczno-naukową szkoły.
– Doskonalili znajomość języka angielskiego.