Sous le ciel de la compréhension

Sous le ciel de la compréhension

Przedmiot: 
język obcy
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu

Koordynator:
Wioletta Sosnowska

Termin realizacji projektu:
1.10.2008-31.05.2009

Język projektu:
francuski, włoski

Szkoła partnerska:
ITCG Paolini, Imola, Włochy

Adres internetowej strony projektu:
http://twinblog.etwinning.net/8077/

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2009 w kategorii dla nauczycieli języka francuskiego
Pierwsze miejsce w konkursie europejskim eTwinning 2010 w kategorii język francuski
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt był ukierunkowany na aspekt kulturowy w szerokim tego słowa znaczeniu. Tytuł projektu „Pod niebem zrozumienia” mówi, że wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie znamy się w wystarczającym stopniu. Ten projekt pozwolił, by młodzi Europejczycy lepiej zrozumieli siebie i swoich partnerów odkrywając różne aspekty kulturowe, historyczne, naukowe, te bliskie ich życiu i te, które wymagają głębszej analizy i poszukiwań, w tym m.in. analizy komunikacji niewerbalnej w kontekście interkulturowym, po to by zrozumieć różnice i podobieństwa, zburzyć stereotypy, stać się bardziej otwartym i tolerancyjnym, bogatszym w nową wiedzę i umiejętności w języku francuskim i w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami.

Cele projektu:

 • Bliższe poznanie się partnerów, klas – wymiana myśli, poglądów. Przybliżenie partnerom swoich krajów.
 • Zrozumienie różnic w systemie szkolnictwa i w organizacji życia szkoły.
 • Zrozumienie uwarunkowań historycznych i geograficznych, stanowiącymi bazę naszych przyzwyczajeń żywieniowych.
 • Analiza zwyczajów żywieniowych. Przybliżenie partnerom naszej kuchni.
 • Przybliżenie partnerom tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
 • Zrozumienie znaczenia komunikacji niewerbalnej, a zwłaszcza języka gestów i różnic kulturowych z nim związanych.
 • Promowanie języka francuskiego, kultury krajów frankofońskich i piosenki francuskiej.
 • Zapoznanie z życiem i dziełem postaci ważnej dla historii miasta i Europy (Dorothée de Talleyrand-Périgord).
 • Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia idiomatyczne w dwóch językach obcych. Rozwój kreatywności poprzez ilustrację wyrażeń.
 • Rozumienie różnic kulturowych związanych z przesądami.
 • Kształtowanie postaw refleksyjnych i kreatywnych, rozbudzenie potrzeby uczenia się przez całe życie.

W projekt bezpośrednio zaangażowana była jedna klasa, a w inne zadania, o szerszym zasięgu – inni uczniowie uczący się języka francuskiego.

Projekt charakteryzuje się dużą intensywnością pracy i różnorodnością prac uczniów. Powstały materiały wysokiej jakości, stanowiące doskonały materiał dydaktyczny, trwały i uniwersalny.

Projekt jest bardzo dobrze udokumentowany i wspaniale przedstawiony na publicznej TwinSpace ze znakomitym, (multimedialnym) porównawczym słownikiem gestów, dostępnym na tej stronie (TwinSpace).

Komentarz jury

W projekcie posługiwano się głównie za pomocą skype, poczty elektronicznej. Współpraca przebiegała na platformie eTwinning – TwinSpace oraz na blogu, gdzie zostały zamieszczone notatki i zdjęcia z realizacji projektu oraz cześć wypracowanych produktów z użyciem nowoczesnych technologii, w tym głównie programów: Photo shop, Pinnacle studio, Corel, Power Point, Audacity, Word, Excel, Camtasia Studio, Roman Photo Créateur, Hot potatoes.

Lp. Zrealizowane zadania Rezultaty – produkty
1. Korespondencja w języku francuskim • Listy w języku francuskim –wzrost umiejętności posługiwania się językiem francuskim
2. Konkurs na logo projektu • Prace konkursowe uczniów oraz logo projektu
3. “Wakacyjna powieść” • Wakacyjna powieść – komiks stworzony ze zdjęć uczniów
4. Moja szkoła, moja klasa • Prezentacja szkoły i klasy w ppt.
• Tabela różnic i podobieństw między szkołą polską i włoską
5. Co wiem o kraju partnera ? • Moja ojczyzna – ppt
• Zagadki interaktywne
• Plakaty – Włosi w naszych oczach
6. Dlaczego Polacy lubią ziemniaki a Włosi makaron? • Komiks “Dlaczego Polacy lubią ziemniaki?”
• Wideo – przepisy oraz przepisy w ppt
• Prezentacja w PPT – analiza zwyczajów żywieniowych Polaków
. Święta Bożego Narodzenia w moim domu • Komiks – Boże Narodzenie w moim domu.
• Wideo – niespodzianka: śpiewamy cichą noc po włosku i po francusku.
• Kartki bożonarodzeniowe.
8. Język gestów -znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontekście interkulturowym • Polsko-włoski multimedialny, porównawczy słownik gestów
• Ćwiczenia interaktywne
9. Promocja języka francuskiego- Międzynarodowy Dzień Frankofonii • Prezentacja ppt – „Dlaczego język francuski?”
• Przygotowanie Międzynarodowego Dnia Frankofonii dla mieszkańców Żagania wraz z prezentacją artystyczną uczniów i koncertem Justyny Bacz w obecności attaché Ambasady Francji
• Materiał wideo z dnia Frankofonii
• Nagranie naszej promocyjnej piosenki „Why not français?”
10. Opowiem ci pewną historię… • Wideo-audio prezentacja Dorothée de Talleyrand-Périgord
11. Ilustrowany słownik wyrażeń idiomatycznych polsko-włosko-francuski • Ilustrowany przez uczniów słownik wyrażeń idiomatycznych polsko-włosko-francuski
• Ćwiczenia interaktywne
12. Wielkanoc w Polsce • Prezentacja w ppt
• Kartki wielkanocne
13. Jak widzę mojego partnera? • Prezentacje ppt, w których każdy uczeń przedstawia jak widzi swojego partnera
14. Przesądy i uprzedzenia • Ankieta – czy jesteś przesądny – prezentacja w ppt – analiza wyników oraz przesądy Polaków
• Prezentacja w ppt – “Nos porte-bonheurs” (Nasze amulety)
15. Podsumowanie projektu • Ankieta – co dał mi udział w projekcie