Space Cafe

Space Cafe

 

Koordynatorka:
Marzena Miazek-Banach – IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

Kraje partnerskie:
Holandia, Portugalia, Niemcy

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK, podstawy przedsiębiorczości

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

Udział w projekcie dał uczniom szansę na poszerzenie wiedzy na temat zakładania przedsiębiorstwa, prowadzenia go i działania z punktu widzenia menadżera i pracownika. Nauczył młodych ludzi planowania, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swoje postępowanie. Wskazał niektórym ścieżkę przyszłej kariery zawodowej, podkreślił ważną rolę przedsiębiorczości w planowaniu własnej przyszłości. W ramach międzynarodowej współpracy stworzyli projekty kawiarni, CV pracowników, menu, logo projektu, plakaty dotyczące globalnego ocieplenia, Dnia Ziemi, ochrony środowiska, w okresie pandemii kartki z życzeniami dla osób chorych na Covid-19.

Projekt umożliwił uczniom także rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Wzbogacił zasób słownictwa niezbędnego w poszukiwaniu pracy, prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, pisaniu CV w języku angielskim – umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Pracując w międzynarodowych grupach nie tylko zakładali wirtualne przedsiębiorstwa, ale także rozwijali umiejętności korzystania z finansowania społecznościowego, metod marketingowych. Ponadto znacznie podniosła się ich świadomość ekologiczna, społeczna oraz wiedza na temat zrównoważonego rozwoju.

Liczne i zróżnicowane aktywności rozwijały umiejętności planowania, samodzielnej selekcji materiałów, odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i punktualności. Sprzyjały także nawiązaniu bliższych znajomości, poznaniu miasta i regionu partnerskich szkół. O każdym działaniu decydowano wspólnie. Każdy zaproponowany temat był przedyskutowany na Forum. Uczniowie wymieniali się informacjami, opiniami i uwagami ucząc się otwartości, tolerancji i szacunku, bez względu na występujące różnice zdań.

Największym sukcesem projektu jest zmobilizowanie uczniów do czynnego udziału i zaangażowania się w tworzenie wspólnych rezultatów. Praca nad projektem okazała się dla nich niesamowitą przygodą, w której zdobyli ogromne doświadczenie i uświadomili sobie, że dzięki zaangażowaniu i własnej kreatywności mogą osiągnąć sukces.

Projekt wpłynął pozytywnie na atmosferę w klasie, a także na relacje: nauczyciel – uczeń. Lepiej poznałam moich uczniów, ich możliwości, nie tylko intelektualne, ale również praktyczne. Zyskała także sama szkoła. Jest postrzegana jako placówka otwarta i nowoczesna, której jednym z atutów jest szerzenie tolerancji oraz świadomości kulturowej.

Koordynatorka