SPAM na platformie eTwinning

SPAM na platformie eTwinning

Użytkownicy, którzy poszukują partnerów do projektów Erasmus+, pozostawiają wiadomości na Pulpicie eTwinning w skrzynkach pocztowych, pokojach nauczycielskich, w dziale „eTwinning i ja: Mój dziennik” oraz na forach eTwinningowych. Przypominamy, że takie zachowanie narusza zasady Netykiety i jest traktowane jako SPAM. Użytkownicy wysyłający tego typu wiadomości będą blokowani.

Jedynym miejscem na Pulpicie eTwinning, specjalnie dedykowanym programowi Erasmus+ jest FORUM Erasmus+ w zakładce „Znajdź eTwinnerów”. Wszelkie ogłoszenia dotyczące programu Erasmus+ powinny być umieszczane tylko na tym forum.

Informujemy również o pojawieniu się nieprawdziwej informacji dotyczącej konieczności posiadania kodu PIC do rejestracji projektu eTwinning. Projekty w programie eTwinning rejestruje się bez wprowadzania jakichkolwiek kodów.

Zespół Programu eTwinning

Dodaj komentarz