Spielend Neues lernen

Spielend Neues lernen

Przedmiot:
języki obce

Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze

Koordynatorzy:
Celina Świebocka
Małgorzata Bernowska

Szkoły partnerskie:
Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi (Turcja)
ES Saint Gabriel (Francja)
Homoktövis Általános Iskola (Węgry)
12 Γυμνάσιο Αχαρνών (Grecja)
Starokostiantyniv Gymnasia (Ukraina)
ZŠ Wolkerova 10, Bardejov (Słowacja)

Obszary tematyczne:
języki obce, geografia, informatyka/TIK

Język:
niemiecki

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/16108/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Laureat Nagrody Europejskiej 2017 w kategorii specjalnej – Język niemiecki

 

 

Projekt w języku niemieckim, którego głównym celem było poznanie i utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych przy wykorzystaniu narzędzi TIK.  W trakcie jego realizacji zarówno nauczyciele jak i ich uczniowie poznawali nowe aplikacje oraz nabywali umiejętności korzystania z nich. W projekcie udział wzięło około 150 uczniów z 9 szkół europejskich.

W ciągu 21 tygodni przygotowano wspólnie 21 quizów w programie Quizizz, które sprawdzały znajomość różnych grup tematycznych, takich jak: szkoła, jedzenie, zawody, zdrowie, hobby, itd.. Każdy quiz składał się z 40 pytań. Dodatkowo opracowano prezentacje i ćwiczenia online, służące przygotowaniu się do gry. Wspólnie opracowano słowniki w językach ojczystych partnerów projektu. Uczniowie stworzyli galerię pozytywnych i negatywnych memów, które pojawiały się jako reakcja na udzielane przez nich odpowiedzi w teście Quizizz. Oprócz przygotowywania i rozgrywania quizów zadaniem uczniów była prezentacja szkoły i miejscowości za pomocą różnych narzędzi TIK. Powstały również materiały z okazji 9-go maja – Dnia eTwinning Celebrate Diversity oraz Gefahren im Internet, czyli zagrożenia Internetu.

Uczestnicy spotykali się online w każdy wtorek o godz. 19:00, rozwiązując jednocześnie quizy i komentując je w obrębie zamkniętej grupy na portalu Facebook. Na bieżąco prowadzone były listy rankingowe szkół i uczniów, które motywowały do udziału w kolejnych spotkaniach. Przebieg gry i ilość uczestników były szeroko komentowane w partnerskich szkołach. Dyskutowano również o ich wynikach i analizowano niepowodzenia. Dużą część materiałów przygotowali chętnie również uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną na koniec roku. Ich postępy w nauce i w wynikach reszty zespołów były wyraźnie widoczne. Opracowane gry wykorzystywano także do rywalizacji klasowych i szkolnych. Na koniec partnerzy projektu przygotowali dla siebie niespodzianki, które zostały wysłane pocztą, takie jak np. broszurka z kodami QR do wszystkich quizów, czy  zadanie polegające na pomalowaniu pól w kodzie QR. Kod prowadził do strony internetowej, na której znajdowały się filmy z podziękowaniami za współpracę.

Uczniowie pracowali podczas projektu zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach. Słowniki i ćwiczenia tematyczne przygotowywali podczas lekcji oraz w trakcie dodatkowych spotkań, w których chętnie  uczestniczyli, wyraźnie zainteresowani nowymi aplikacjami. Z zaangażowaniem współpracowali przy tworzeniu, a przede wszystkim rozgrywaniu quizów. Również aplikacja LearningApps cieszyła się dużym zainteresowaniem, pozwalając na poszerzanie wiedzy w niekonwencjonalny sposób, poprzez wprowadzanie elementów grywalizacji do nauki języka obcego. Partnerzy (w tym uczniowie) komunikowali się w obrębie zamkniętej grupy na portalu Facebook. Bezpośredni kontakt z zagranicznymi partnerami, potrzeba aktywnego wykorzystania znajomości języka do komunikacji na żywo oraz rozmowy z nauczycielami pomogły uświadomić uczniom ogromną rolę, jaką odgrywają w ich życiu języki obce, i jak istotna jest ich nauka. Ten czynnik niezwykle motywował ich do przyswajania kolejnych partii materiału, jak i samodoskonalenia w kwestii słownictwa i wymowy.

Koordynatorzy duży nacisk kładli na propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku dla innych osób, zwłaszcza tych osiągających bardzo wysokie lub bardzo niskie wyniki.

18 maja partnerom udało się zorganizować webinarium dotyczące ich projektu i wykorzystania platformy Quizizz.

Oprócz Quizizz partnerzy kreatywnie wykorzystywali liczne narzędzia, takie jak: Padlet, MovieMaker, ToonDoo, Word, Prezi, Animoto, Facebook, sonda.hanzo.pl, Quibblo, Answer Garden, ZooBurst, Google Drive, Popplet, Image Chef, Lucidchart, LearningApps.org, ZeeMaps, Thinklink, Glogster, PowerPoint, slideshare.net, Emaze, Joomag MakeBeliefsComix, ProShow.web, Fotor, Calameo.

 

Projekt mobilizował uczniów nie tylko zdolnych, ale również tych słabszych, którzy dzięki regularnej grze osiągnęli wysoki wynik punktowy w ostatnim etapie rywalizacji. Praca przy projekcie przekładała się również na ich wyniki w nauce. W naszej szkole opracowane quizy zostały wykorzystane do przeprowadzenia III edycji Szkolnego Konkursu Językowego “Team SPIEL”- język niemiecki z językiem angielskim, którego finał odbył się podczas Dnia Języków Obcych, przy udziale szerokiej publiczności, m.in. gości z Niemiec, przebywających w naszej szkole w ramach wymiany międzynarodowej. Na zakończenie nasza grupa przygotowała dla partnerów projektu zadanie polegające na pomalowaniu odpowiednich pól w kodzie QR. Po zeskanowaniu docierali oni do strony internetowej, na której znajdowały się krótkie wypowiedzi naszych uczestników projektu oraz podziękowania za współpracę. W trakcie tworzenia filmików pożegnalnych okazało się, że to właśnie słabsi uczniowie chętniej i bez oporów nagrywali krótkie wypowiedzi. Dodatkowo przygotowaliśmy broszurę zawierającą kody QR do wszystkich opracowanych w ramach projektu quizów. Zostały one rozesłane przez nas również do innych szkół, tych sąsiadujących z nami, jak również poznanych podczas realizacji innych projektów eTwinning. W przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy podzielić się nimi z innymi nauczycielami j. niemieckiego za pośrednictwem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

Niewątpliwie największym sukcesem tego przedsięwzięcia  są  przyjazne relacje  pomiędzy uczestnikami w obrębie naszej szkole oraz przyjaźnie między nauczycielami, które zaowocowały kontaktami prywatnymi. Z kilkoma już zaplanowałam nowe projekty, które, mam nadzieję, wystartują we wrześniu.

Celina Świebocka

 

Uczniowie uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem w tym projekcie, przygotowując się do każdego spotkania na platformie Quizizz. Przeżywali bardzo swoje zwycięstwa, jak również niższe miejsca na liście rankingowej. Quizizz stał się tym narzędziem, o które uczniowie pytają i wykorzystuję go jako przerywniki w trakcie lekcji, motywatory, jak również do organizowania rozgrywek konkursowych (Konkurs o krajach niemieckojęzycznych na podsumowanie projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży “Ile niemieckiego w polskim?”), czy w drugim projekcje eTwinning „Verschiedenes, doch gemeinsames Europa”.  Dzięki projektowi powstało 21 quizów na różne tematy i mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy platformy Quizizz na całym świecie! Do każdego quizu jest słownik online w 7 językach oraz liczne, dodatkowe ćwiczenia stworzone lub wyszukane przez partnerów projektu. Na potrzeby projektu powstała broszura ze wszystkimi linkami i QR-kodami, które można zeskanować i wykorzystać. Uczniowie mojej szkoły, ze względu na swoją aktywność, przekonali się, że nauka języka niemieckiego może być przyjemnością, a kontakt z językiem ( nawet online) jest ważnym elementem jego nauki . Ze względu na wysokie miejsca w rankingach, zdobyli motywację do nauki niemieckiego i poprawili swe kompetencje językowe, jak również znajomość nowych narzędzi ICT. Wdrożyli się również w pracę w grupie, angażując się w realizację zadań projektu.

Mnie samej projekt pomógł zapoznać się z nowymi narzędziami ICT i wykorzystywaniem ich nie tylko w projektach, ale również na co dzień. Sukcesem mojej szkoły jest wysoka – druga pozycja w rankingu wszystkich szkół oraz fakt, że wśród 10 najlepszych graczy (ze 130 grających) jest aż 5 uczniów z Zatora.

Małgorzata Bernowska