Społeczność eTwinning

Społeczność eTwinning

eTwinning to największa społeczność nauczycieli i szkół w Europie. Zrzesza setki tysięcy nauczycieli z 43 krajów, którzy uczą się od siebie nawzajem, dzielą się praktykami i pomysłami, zapraszając do współpracy swoich uczniów i innych nauczycieli. Trzonem tej społeczności są Ambasadorowie eTwinning. To pełni entuzjazmu i doświadczenia eTwinnerzy, którzy wspierają nauczycieli w kwestiach pedagogicznych i technicznych.

Podczas ostatniego spotkania regionalnych przedstawicieli, we współpracy ze zgromadzonymi ambasadorami i trenerami programu przygotowaliśmy krótki materiał filmowy. Obejrzyjcie i zainspirujcie się!


Nauczyciele, którzy dołączają do eTwinningu, mogą korzystać z wielu możliwości, jakie daje uczestnictwo w programie, na czele z różnymi formami doskonalenia zawodowego i dostępem do bezpłatnej platformy współpracy, w której odgrywają aktywną rolę, komunikują się, poszukują nowych rozwiązań, podejmują decyzje, wspierają się i zdobywają nowe umiejętności.

Wspaniałym miejscem do nawiązywania znajomości z eTwinnerami o podobnych zainteresowaniach są Grupy eTwinning. To mini-społeczności skoncentrowane na konkretnej tematyce, gdzie nauczyciele mogą dyskutować i współpracować nad określonymi zagadnieniami – od nauczania języków po przedsiębiorczość w edukacji. Celem takich działań jest wymiana praktyk, dyskusje na temat metod nauczania i uczenia się oraz uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego.

Korzyści z udziału w eTwinning czerpią całe szkoły. Najbardziej zaangażowane zespoły nauczycieli i dyrektorów placówek są w swoich społecznościach liderami w propagowaniu wartości, celów i metod nauczania realizowanych w ramach projektów eTwinning.

Również studenci kierunków nauczycielskich dołączają do eTwinningu za pośrednictwem swoich uczelni, dzięki czemu mogą nawiązywać kontakty z innymi studentami, realizować wspólne projekty i przygotować się do wykonywania zawodu w nowoczesny i kreatywny sposób.

W projektach eTwinning każdy członek zespołu ma coś do zaoferowania i zrobienia. Nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów, a uczniowie mają rzeczywisty wpływ na ich przebieg i rezultaty dzięki współdziałaniu i współtworzeniu.

Część społeczności to także Krajowe Biura eTwinning, które współpracując ze sobą i z Centralnym Biurem eTwinning oferują wsparcie i promocję programu, a także organizują różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wsparcie płynie też od Przyjaciół eTwinningu, czyli od instytucji, organizacji oraz inicjatyw, które dzielą podobne wartości i cele, oferując wysokiej jakości zasoby, możliwości i pomysły powiązane z prowadzoną przez siebie działalnością i wspierające eTwinnerów w podnoszeniu swoich umiejętności i wiedzy.

Niezależnie od tego jakie doświadczenie posiadasz, jeśli jeszcze nie należysz to tego wspaniałego grona, dołącz do społeczności eTwinning!