Still Life – create your table setting

Still Life – create your table setting

Przedmiot: 
Sztuka
Nazwa szkoły: 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu

Koordynatorzy:
Ewa Górnicka i Bronisława Niespor

Partnerzy:
Escola Básica e Secundária Henrique Sommer (Portugalia), Siegerland-Grundschule (Niemcy), YENİ TURAN İLKOKULU (Turcja), Dedoflistskaro #1 public school (Gruzja), Gori Public School N6 (Gruzja), Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu (Turcja), სსიპ – ქალაქ თბილისის №74 საჯარო სკოლა (Gruzja).

Obszary tematyczne:
sztuka, języki obce, informatyka/TIK, język i literatura, przedmioty w szkole podstawowej

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
http://twinspace.etwinning.net/483/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt dotyczył klasy I edukacji wczesnoszkolnej – międzyprzedmiotowy łączący w sobie elementy edukacji polonistycznej, społecznej, plastycznej z rozwijaniem umiejętności językowych i wykorzystaniem technologii komputerowej.

Podczas realizacji projektu uczniowie zapoznawali się z utworami literackimi, dziełami malarskimi ale również sami w kreatywny sposób mogli zostać twórcami własnego dzieła inspirowanego baśnią i słynnymi obrazami.

Realizacja współpracy rozpoczęła się od wspólnego opracowania harmonogramu działań i zamieszczeniu go na stronie Twinspace projektu. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu z grupą uczniów pracowały dwie nauczycielki Ewa Górnicka i Bronisława Niespor.

Pierwszy etap projektu polegał na przeczytaniu bajki Jednooczka, dwuoczka i trójoczka braci Grimm. Bajkę tę czytano w języku angielskim a następnie dyskutowano, jak mógł wyglądać stolik z posiłkiem dla Dwuoczki.

Uczniowie z wykorzystaniem różnych materiałów przygotowywali stoliczki według własnego pomysłu utrwalając również polskie i angielskie słownictwo dotyczące posiłków. Zadanie to było wstępem do rozmowy o martwej naturze w sztuce.

Na zajęciach (raz na dwa miesiące) pojawiał się wirtualny gość – znany malarz. Aby poznać jego imię i nazwisko uczniowie rozwiązywali zagadkę lub inne zadanie przygotowane wcześniej przez jedną z nauczycielek. Wizyty polegały na zapoznaniu się z malarstwem danego artysty, wyszukiwaniem obrazów związanych z martwą naturą, wykonywaniem zadań opartych na wykorzystaniu TIK tj. kolorowaniem on-line, układaniem puzzli online, wykorzystaniem aplikacji na tablety lub smartfony, np.: przestawianek, kolorowanek, quizów bądź samodzielnym tworzeniu prac plastycznych inspirowanych wybranymi dziełami. Był to też doskonały sposób na powtórzenie, bądź wprowadzenie słów w języku angielskim dotyczących nazwy obrazu, kolorów, przedmiotów znajdujących się na obrazie. Uczniowie przygotowywali także quizy dotyczące samego malarza: Milionerzy i inne zadania z aplikacji learningapps.

Wrzesień i październik były miesiącami Vinceta Van Gogha – na komputerach tworzyli jego dzieło Słoneczniki oraz przy pomocy aplikacji na smartphony i tablety Van Gogh Painting kolorowali obraz Irysy oraz Chair.

Listopad i  grudzień przyniósł spotkanie – z Paulem Cezanne i jego dziełem Martwa natura z jabłkami i pomarańczami.

Styczeń- luty upłynął na tworzeniu mozaik przy wykorzystaniu strony http://gwydir.demon.co.uk/jo/mosaic/easy.htm

Przez marzec i kwiecień poznawali Claude’a Monet tworząc własne prace plastyczne inspirowane obrazem Water lilies oraz wykorzystali kolorowanki online Ponadto korzystając z aplikacji Znane obrazy rozwiązywali puzzle tzw.przestawiankę dotyczącą także wspomnianego wyżej obrazu. Zdjęcia zamieszczone są na stronie projektu.

Okres maj – czerwiec to spotkania z Andy Warholem. Pojawiły się też inne znane postacie.

Oprócz tego przygotowywali własną Martwą naturę odnośnie każdej pory roku oraz świąteczne dekoracje stołu dotyczące Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Każdy z tych elementów służył również utrwalaniu słownictwa z języka angielskiego.

Partnerzy współpracowali ściśle na każdym etapie projektu, od planowania po ewaluację. Wspólnie poznawali nowe narzędzia wykorzystywane do zadań projektowych, wspierali się w pokonywaniu trudności. Podsumowanie ich pracy to wystawa muzealna w postaci prezentacji eMaze, która została stworzona na podstawie pracy poszczególnych szkół i jak widać jest namiastką prawdziwego muzeum ze wspaniałymi dziełami.

Na udziale w projekcie skorzystał każdy z jego uczestników poszerzając swoje umiejętności z zakresu TIK i nie tylko. Najwięcej korzyści odnieśli jednak uczniowie. Poszerzyli swoje (zarówno angielskie jak i polskie) słownictwo. Nauczyli się wyszukiwać potrzebne im informacje, tworzyć własne teksty, prezentować je. Poznawali i korzystali z wielu dostosowanych do ich wieku narzędzi multimedialnych, zapoznali się ze znanymi dziełami sztuki, tradycją i kulturą zarówno krajów partnerskich, jak i własnego. Uczyli się otwartości, tolerancji i szacunku oraz zasad komunikacji społecznej.

Przygoda ze sztuką spodobała im się tak bardzo, że uczestnicy projektu zapisali się w tym roku na kółko plastyczne.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu można obejrzeć na jego TwinSpace.