Storytelling Tree

Storytelling Tree

Koordynatorki:
Maria Jastrząb – Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie
Aneta Kleisa – Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni

Szkoły partnerskie:
ICS 4 di Pinerolo, Włochy
Agrupamento de Escolas da Lousã, Portugalia
Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού – Primary School Arediou , Cypr
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
St Denis Primary School, Wielka Brytania
Dereköy İlkokulu, Turcja

Obszary tematyczne:
sztuka, muzyka, plastyka, język polski, język obcy, informatyka, edukacja wczesnoszkolna

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/76800/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Tematyka projektu skupiona była wokół opowieści ustnych. Dzieci uczyły się słuchania opowiadań, czytały je, poznawały polskie i zagraniczne opowieści i legendy, porządkowały poznane postaci i fakty oraz dokładały starań, aby barwnie je przedstawić partnerom z innych szkół. Opracowane opowieści wzbogacane były pracami plastycznymi, formami teatralnymi, piosenkami i wybranymi aplikacjami. Dzieląc się różnorodnymi historiami dzieci poznawały dziedzictwo kulturowe swojego kraju, krajów partnerskich, bogaciły czynne słownictwo we własnym języku, uczyły się zgodnej współpracy ze sobą, rówieśnikami w Europie i atrakcyjnej prezentacji wyników swoich działań. Uczniowie rozszerzali także słownictwo z języka angielskiego oraz poznawali wybrane narzędzia TIK. Projekt służył też rozwijaniu wyobraźni, kreatywności, ekspresji słownej i krytycznego myślenia.

Aktywności projektowe rozpoczęto od wykonania projektowego drzewa, pod którym dzieci siadały jak ludzie w dawnych czasach, aby snuć opowiadania. Drzewo zrobione z różnych elementów, jak np.  wieszaka, starych gałęzi i szarego papieru było poprawiane i udoskonalane przez cały czas trwania projektu. Zmieniało się też zgodnie z porami roku.

Miejsce pod klasowym drzewem (zamiast w ławce), było przeznaczone do czytania, słuchania, rysowania, opowiadania, dyskusji (nawet konstruktywnych kłótni), odgrywania scenek teatralnych i dobrej zabawy.

Pracując według ustalonego planu szkoły podejmowały także dodatkowe działania wynikające z różnych okazji i możliwości placówek. W jednej ze szkół uczniowie uczestniczyli także w spotkaniu z autorką literatury dziecięcej, aby nauczyć się cech wypowiedzi przyciągających uwagę słuchaczy. Dobrych rad w tym zakresie udzieliła też wszystkim aktorka Beata Zarembianka opowiadająca mity i legendy podczas zorganizowanego w klasie jednej ze szkół Światowego Dnia Opowieści Ustnych.

Kolejnym krokiem było opracowanie własnych legend, które następnie prezentowano pozostałym partnerom. Te prezentacje przybierały różne formy: plakaty, teatrzyki, prezentacje, ebooki, nagrania. Dzieci poznawały nowe narzędzi i nowe formy ekspresji. Towarzyszyła temu zawsze wyjątkowa atmosfera i zabawa.

Dzieci siedząc pod „parasolem” gałęzi, na których powiesiły zimowe gwiazdki, wzruszały się  losem „Dziewczynki z zapałkami”. Opowiadały jej historię, później w parach rysowały kolejne wydarzenia i powstała książeczka „Our Christmas story” w aplikacji Calameo.

Kreatywność towarzyszyła także następnej aktywności – interpretowaniu legend z kraju partnera. Do jednej z nich włączono elementy kodowania i roboty – Ozobot odtwarzał trasę jednej z postaci.

Partnerzy świętowali także tematycznie daty związane z projektem, np. Światowy Dzień Opowieści Ustnych. Zespoły szkolne celebrowały ten dzień wg własnych, bardzo zróżnicowanych pomysłów.

Partnerzy często grali też w gry stymulujące kreatywność uczestników projektu związane z opowiadaniem historii, np. kosz z opowiadaniem, kostki opowieści, karty opowieści, teatr opowiadań (np. teatr lalek, Kamishibai, inscenizacje odgrywane przez uczniów), i wiele innych proponowanych na bieżąco przez uczniów.

Metoda opowieści ustnej stanowi novum w dzisiejszym świecie obrazu i słowa pisanego. Storytelling okazał się doskonałą metodą aktywizującą i angażującą uczniów, pobudzającą wyobraźnię, myślenie krytyczne oraz rozwijającą kompetencje kluczowe. Temat projektu pozwolił na korelację międzyprzedmiotową i wielowymiarowość osiągania celów.

Było to dla nas nowe, duże wyzwanie i świetna zabawa. Podczas trwania projektu prowadziliśmy w szkole ciekawe, nowe akcje i działania dla społeczności szkolnej i lokalnej, jak: Dzień Głośnego Czytania, warsztaty czytania obrazów i ilustracji, warsztaty storytellingu „Historie o jutrze” promujące różnorodność i tolerancję i Festiwale Bajek Retro w bibliotece (płyty winylowe i slajdy) i wiele innych.

Drzewo Opowieści – które jest symbolem opowiadania historii, ich tworzenia, słuchania oraz czytania powstało w każdej szkole uczestniczącej w projekcie i zostało jako stały element np. biblioteki szkolnej. 

Koordynatorki