Supercitizen’s Almanac

Supercitizen’s Almanac

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej

Koordynator:
Aldona Słonka i Renata Wojtaś

Szkoła partnerska:
Istituto Comprensivo n. 3 Chieti, Włochy

Język projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p92523

Wyróżnienia i nagrody:
Projekt zajął 2. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013, w kategorii tematycznej projekty inspirowane ideą Europejskiego Roku Obywateli 2013.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:
– kształtowanie kompetencji poprzez łączenie w projekcie elementów różnych przedmiotów szkolnych: wychowania fizycznego, sztuki, języka ojczystego, języka obcego, informatyki;
– poznanie kraju partnera i krajów Europy;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
– kształtowanie postaw odpowiedzialności i obywatelstwa;
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
– udział w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia.

Opis projektu:

Pomysł na projekt jest inspirowany tematem Europejskiego Roku Obywateli. Uczniowie z Polski oraz Włoch współtworzyli postać Superobywatela, zastanawiając się, jakimi cechami powinien się charakteryzować. W trakcie realizacji przedsięwzięcia podawali przykłady pochodzące z własnego życia i doświadczenia, brali aktywny udział w różnych akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski oraz sami starali się wykazać pozytywnymi postawami. Opracowywany wspólnie Almanach to przewodnik dobrego obywatela, stworzony przez dzieci – dla dzieci. Pomysł przygotowaniaAlmanachu jest oryginalny i daje szerokie możliwości zarówno w sferze wychowywania, jak i nauczania. Nauczyciele różnych przedmiotów współpracowali ze sobą, tworząc zespół realizujący wspólne zamierzenia. Okazało się, że ten sam temat może być realizowany na różnych lekcjach jednocześnie. Podczas realizowanych zajęć powstały pomysły na temat cech i wartości dobrego obywatela. W czasie burzy mózgów uczniowie wymieniali inicjatywy dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Następnie na lekcjach wychowania fizycznego, pod okiem nauczyciela tworzyli filmiki reklamujące taki styl życia. Na plastyce zaprojektowali plakaty i ilustracje, a na angielskim – zredagowali teksty i opisy. Uzyskane materiały były edytowane i publikowane na TwinSpace.

Uczniom najbardziej podobały się: wymiana pomysłów, obserwowanie działań zespołu partnerskiego, przygotowywanie zagadek i rebusów. Spośród najciekawszych działań warto wymienić message in a bottle, czyli zaszyfrowaną wiadomość umieszczoną w butelce, która została przesłana tradycyjną pocztą. Inne zadanie, które bardzo podobało się uczniom, to projektowanie odznak Superobywatela, które następnie przyznawane były uczniom wyróżniającym się szczególną postawą.

Projekt doskonale wpisał się również w program lekcji wychowania fizycznego. Umożliwił inicjowanie i promowanie aktywności fizycznej, a także kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. Okazało się, że te działania to także mnóstwo świetnej zabawy (na przykład podczas przygotowywania filmu pt. Ruszajmy się). W trakcie tworzenia plakatów przedstawiających omawianą tematykę uczniowie wyszukiwali ciekawostki, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz współpracowali. Wiele radości sprawiła im wizualizacja bajek, poprzez którą propagowany był zdrowy tryb życia. Dzieci rozwijały kondycję ruchową, wykonując ćwiczenia z elementami jogi oraz tworząc samodzielne układy gimnastyczne. Miały możliwość odkrywania i rozwijania swoich pasji poprzez opowiadanie i wcielanie się w swoich idoli sportowych. Dużo emocji dostarczyło pobijanie  rekordów sportowych z różnych dyscyplin: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, lekkoatletyka. Ruch promowała również grupa cheerleaderek. Reasumując, poprzez wykonane zadania dzieci będą samodzielnie podejmowały działania służące zdrowiu,  prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej jak również będą przygotowane do pełnienia roli aktywnego obywatela.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– prace uczniów (plakaty: Piramida zdrowego odżywiania się; Piramida wartości; Sport to zdrowie; Sport – moje hobby;Zdrowy styl życia, film Ruszajmy się, pokaz slajdów Make the difference; ABC dobrego obywatela);
– poszerzenie wiedzy uczniów na temat Europy;
– rozwinięcie sprawności językowych oraz umiejętności posługiwania się TIK;
– kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności i aktywności;
– wzrost kondycji fizycznej;
– wypracowanie u uczniów postawy aktywnego spędzania wolnego czasu.