Święto eTwinningu

Święto eTwinningu

Jak można korzystać z komputerów podczas lekcji? Czy tablica interaktywna może odkrywać nam tajemnice świata? Dlaczego warto mieć tablet i jak z niego korzystać na zajęciach z chemii lub z matematyki? Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w program eTwinning wiedzą jak używać nowoczesnych technologii do tworzenia ciekawych i inspirujących zajęć. Dziś uczestnicy tego unijnego programu obchodzą swoje święto.

Europejska społeczność szkół

Historia programu eTwinning rozpoczyna się niedługo po tym, jak technologie informacyjno-komunikacyjne zaczęły przeżywać bujny rozkwit (eTwinning jest starszy od Facebooka!). W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę utworzenia w Polsce tego małego programu, który tworzy jednocześnie największą społeczność szkół.

Dzięki eTwinningowi współpracują ze sobą placówki z całej Europy – w ten sposób powstała społeczność licząca ponad 300 tys. nauczycieli ze 123 tys. szkół i przedszkoli, którzy realizują łącznie ponad 34 tys. projektów edukacyjnych rocznie. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich: wykonują zadania i uczą się od siebie nawzajem.

„Szeroko rozumiana cyfryzacja w szkole jest łatwiejsza i ciekawsza, jeśli stosowanym narzędziem jest właśnie program eTwinning. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i kadry. Placówka, w której realizuje się nieszablonowe przedsięwzięcia edukacyjne, osiąga większy sukces edukacyjny oraz jest lepiej postrzegana w środowisku lokalnym.” Mariola Chodakowska-Malkiewicz, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Kogo spotkasz w programie eTwinning?

W programie, którego idea polega na tworzeniu przestrzeni współpracy między przedszkolami i szkołami z różnych krajów, biorą udział obywatele już 41 państw (europejskich – należących do UE i spoza wspólnoty – azjatyckich, a nawet… afrykańskich! [Tunezja]). Warto podkreślić udział polskich projektów w ogólnej liczbie wszystkich uczestników eTwinningu – polscy nauczyciele stanowią niemal 10% wszystkich pedagogów współpracujących w ramach programu (ponad 30 tys. osób), a od 2013 r., kiedy ruszył pilotaż programu eTwinning Plus (otwarta współpraca dla nauczycieli z: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Tunezji), nauczyciele z Polski są wciąż najliczniejszą grupą wśród osób z wszystkich krajów europejskich, które zgłosiły gotowość współpracy z pedagogami z krajów eTwinning Plus (do końca 2014 r. było niemal 4000 Polaków). Ponadto polscy nauczyciele biorą udział w co drugim projekcie już realizowanym w ramach eTwinning Plus.

„Od dziesięciu lat eTwinning jest źródłem mojego ciągłego rozwoju zawodowego. Dzięki poznanym nauczycielom i wymianie doświadczeń zawodowych odkrywam i stosuję coraz to ciekawsze metody nauczania. Muszę przyznać, że również udział w kursach, warsztatach i szkoleniach wzbogacił mój warsztat pracy nauczyciela” Anna Szczepaniak, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie

Osią programu jest europejski portal www.eTwinning.net – unikalna platforma, która umożliwia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom kontakt, spotkania online, e-learning, prowadzenie wspólnych projektów. Może Cię zaskoczyć jak wielka jest różnorodność wśród osób realizujących eTwinningowe projekty – spotkasz tu zarówno przedszkolanki, nauczycieli, bibliotekarzy – tych z dużych miast, małych miasteczek czy uroczych wiejskich placówek. Dzieci od tych kilkuletnich, po młodzież licealną rozwijają swoje umiejętności językowe, interpersonalne, poznają nowe kultury i uczą się tolerancji.

„Program eTwinning jest dla wszystkich, zarówno dla młodych początkujących nauczycieli, jak i dla tych z doświadczeniem, którzy mogą tutaj odkryć coś nowego. Uczniowie bardzo lubią brać udział w projektach, lubią kontaktować się z młodzieżą z całego świata, trzeba im tylko dać możliwość do pełnego rozwoju. Polecam wszystkim udział w eTwinningu, niech stanie się inspiracją do dalszej pracy, także – do realizowania innych projektów.” Anna Smusz-Waberska, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

Wygrać projekt

Warto również zwrócić uwagę na jakość realizowanych w Polsce projektów – od lat utrzymywaną na najwyższym poziomie. W ramach krajowego konkursu „Nasz projekt eTwinning” w ciągu dekady przyznano nagrody 202 projektom, w tym 57 pierwszych nagród, 56 drugich nagród i 55 trzecich nagród oraz 34 wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone projekty to inicjatywy o wysokiej jakości – najlepszym tego dowodem są wyróżnienia dla polskich projektów przyznawane w europejskiej rywalizacji (nagrody otrzymało 28 projektów z udziałem polskich szkół). W krajowym konkursie biorą udział projekty o treściach, które można pogrupować w siedem obszarów: (1) kultura dnia codziennego, kultura szkoły; (2) historia i tradycje, lokalna kultura regionu; (3)środowisko naturalne; (4) sztuki plastyczne i muzyka; (5) wiedza przedmiotowa; (6) współpraca wielojęzyczna i wielokulturowa; (7) tematy poza programem nauczania, choć z możliwością integracji z programem nauczania.

Co dalej, eTwinningu?

Na koniec wypada się zastanowić się nad przyszłością programu eTwinning. Ta rysuje się w jasnych barwach – i nie jest to pustosłowie. Oddajmy głos jednemu z jurorów konkursu „Nasz projekt eTwinning”, dr. Leszkowi Rudakowi, który tak opisuje dostrzegany przez siebie postęp w realizacji projektów konkursowych:

„Współcześni polscy uczniowie z coraz większą swobodą porozumiewają się z kolegami zza gór, mórz i rzek. Język angielski, podstawa komunikacji w większości projektów, nie jesy już w Polsce nikomu straszny. (…) Podobnie zmienia się podejście uczniów do technologii komputerowej. Oni z niej korzystają, bo wychowali się obok komputera, z telefonem komórkowym w kieszeni. Potrafią używać tych urządzeń i używają ich bez fascynacji wspaniałymi możliwościami techniki i rozdzielczością ekranów. To jest ich świat.”

A skoro tak rozwija się współczesny świat, można mieć nadzieję, że eTwinning będzie narzędziem przyszłości. Wielu sukcesów z okazji #eTwinningDay wszystkim zaangażowanym w jego rozkwit.

Dodaj komentarz