Switching to eco-logical thinking

Switching to eco-logical thinking

Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu

Koordynatorka:
Magdalena Kujawa

Szkoły partnerskie:
Agrupamento de Escolas Santos Simões, Guimarães, Portugalia
ISIS “E. Alessandrini”, Włochy

Obszary tematyczne:
informatyka, biologia, geografia, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/75565/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

Pomysł na realizację projektu powstał po przeczytaniu raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA, Air Quality in Europe in 2017), w którym ujawniono, iż jakość powietrza w Polsce – jednym z krajów uczestniczących w tym projekcie – była wśród najgorszych w Europie. Aby zainicjować zmiany w postawie wobec środowiska naturalnego, zdecydowano się na zaangażowanie młodzieży europejskiej w niniejszy projekt, ponieważ to ona będzie miała wpływ na kształtowanie zachowań proekologicznych przyszłych generacji. Współpracując z europejskimi rówieśnikami poznawali rozwiązania wdrażane w partnerskich krajach i wymieniali się przykładami dobrych praktyk, które miały realny wpływ na otaczające ich środowisko.

W ramach wspólnych działań projektowych uczestnicy stworzyli wiele materiałów promujących ochronę środowiska oraz podnoszących świadomość ekologiczną:

 • Infografiki (promowanie ochrony środowiska)
 • Kalendarz Adwentowy 
 • e-Magazyn (wymiana i promocja dobrych praktyk, zaznajomienie z polityką pro-ekologiczną innych państw europejskich)
 • Konstytucja ekologiczna (wspólnie opracowana, w oparciu o liczne dyskusje, lista działań proekologicznych, które powinny być wdrażane w codziennym życiu) https://twinspace.etwinning.net/75565/pages/page/589872
 • Blog – miejsce w którym zebrano wszystkie materiały służące promowaniu ochrony środowiska
 • Piosenka i okładka singla
 • Wywiady z ekologami i przedstawicielami władz lokalnych
 • Gra planszowa o tematyce ekologicznej
 • Wspólne logo projektu
 • Działania omawiane były także podczas wideokonferencji służących także wymianie dobrych praktyk.
 • Wszystkie zrealizowane aktywności podsumowała ankieta ewaluacyjna oraz padlet – Ewaluacja

 

Projekt był zintegrowany z programami nauczania licznych przedmiotów. Uczniowie rozwijali umiejętności komunikowania się w języku obcym, prezentowali aktywną postawę w odniesieniu do problemów ekologicznych i środowiskowych, analizowali wpływ smogu na organizm człowieka, proponowali działania zmniejszające szkodliwy wpływ smogu, wyszukiwali informacje na temat stanu powietrza w swoim miejscu zamieszkania (w trakcie m.in. : pisania artykułów do magazynu/bloga; tworzenia piosenki, konstytucji ekologicznej, gry planszowej).

Wykonując zadania projektowe uczniowie wykorzystywali głównie swoje smartfony. To była prawdziwa atrakcja, ponieważ zwykle są zakazane w szkole, a tu telefon stał się głównym medium służącym do realizacji zadań projektowych. Co więcej uczniowie mogli używać języka w rzeczywistej sytuacji, poza salą lekcyjną, współpracując z innymi „prawdziwymi” uczniami i nauczycielami co zwiększyło ich motywację i zaangażowanie w działania i dalszą naukę języka.

Każdy z uczestników projektu wykonał zadania z planu, ale był także otwarty na nowe pomysły, które włączaliśmy w trakcie trwania projektu. Współpracowaliśmy przy każdym z nich, służąc sobie radą i w razie potrzeby pomocą.

Uczestniczyłam już w kilku innych projektach, ale ten był wyjątkowo udany ze względu na nasze zaangażowanie, dobrą komunikację i dążenie do wcześniej ustalonych celów.

Koordynatorka