Symbols in the eyes of children ( NTC system )

Symbols in the eyes of children ( NTC system )

 

Nazwa szkoły:
Gminne Przedszkole w Czechach

Koordynator:
Agnieszka Besser-Krysiak

Szkoły partnerskie:
Predškolska ustanova „Naša radost”, Serbia
Предшколска установа ,,Полетарац”, Serbia
KUTLUKENT 80.YIL İLKOKULU, Turcja

Obszary tematyczne:
sztuka, muzyka, plastyka, język, polski, język obcy, wychowanie przedszkolne

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/60721/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Projekt opierał się na naturalnej potrzebie komunikacji pomiędzy dziećmi i chęci dzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami dotyczącymi literatury dziecięcej oraz muzyki. Uczestnicy projektu poznawali wybrane dzieła, za pomocą symboli przekazywali innym własne wrażenia oraz porównywali swoje interpretacje graficzne.

Pierwszym etapem współpracy było wzajemne poznanie się uczestników oraz krajów z których pochodzą. Punktem wyjścia okazało się tutaj zainteresowanie flagami krajów partnerskich. Wynikało to z naturalnej ciekawości dziecięcej i idealnie wpisywało się w tematykę symboli.

Następnie dzieci poznały bajkę o Czerwonym Kapturku. Czytali, oglądali, a nawet poprosili starszych kolegów o zorganizowanie krótkiego przedstawienia teatralnego na ten temat. Dzieci za pomocą rysunków “symboli” przekazały swoje działania i wrażenia partnerom projektu. Prezentując je obserwowały podobieństwa i różnice w postrzeganiu losów bohaterów bajki w poszczególnych krajach.

W kolejnej aktywności postanowiły zakodować dla nich bajki, które znają z przedszkola. Pierwszą wybraną historią była opowieść “O trzech świnkach”. Dzieci podzielone na zespoły projektowe w sposób kreatywny tworzyły kolejne sceny tej opowieści. Następnie, w trakcie wideokonferencji, przedstawiły partnerom zakodowaną bajkę. Śpiewały im także swoje ulubione przedszkolne piosenki. By nauczyć partnerów choć części słów stworzyły system symboli. Dzięki nim mogły spróbować wspólnego śpiewania poznając lepiej język angielski oraz pojedyncze słowa z j. serbskiego i tureckiego.

Po tej zagadce opracowano kolejne. W międzyczasie powstało także logo projektu.

Wszystkie działania zebrano i podsumowano we wspólnym ebooku.

Działania projektowe były ściśle skorelowane z obszarami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie tylko. Szczególne miejsce zajęło tutaj rozwijanie myślenia komputacyjnego u dzieci, które dzięki metodom z obszaru kształcenia informatycznego rozwiązywały np. problem przekazu treści partnerom projektu.

Dzieci uczyły się poprzez zabawę, dzięki czemu nie zaobserwowano efektu znużenia. Nie bez znaczenia był również dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, co podwyższało znacznie odbiór działań projektowych. Niezwykle emocjonalnie podchodziły do spotkań z partnerami podczas wideokonferencji. Możliwość dzielenia się przeżyciami w czasie rzeczywistym okazał się nie do przecenienia.

Największą wartością jest dla nas wiedza na temat Systemu NTC i możliwość wprowadzenia jego elementów na stałe w codziennej pracy przedszkola. Niezwykle cenne okazały się również nawiązane znajomości – zaowocowały kolejnymi projektami i planami.

Koordynatorka