Seminaria międzynarodowe:

Spotkania mające na celu nawiązanie kontaktów i założenie własnych projektów eTwinning

Warsztaty doskonalenia zawodowego:

Szkolenia skupiające się na konkretnych zagadnieniach mające na celu rozwijanie określonych kompetencji