Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria

Warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria międzynarodowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą własny projekt eTwinning.

Kryteria wyboru uczestników uzależnione są od profilu spotkania. Rekrutacje na poszczególne spotkania są ogłaszane około 1-2 miesięcy przed datą szkolenia.

W zależności od rodzaju spotkania w każdym, w którym został ogłoszony nabór, weźmie udział od 2 do 10 nauczycieli z Polski, a w przypadku międzynarodowych spotkań organizowanych w Polsce do 25 nauczycieli.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na:

 

 


Nabór na szkolenia:

Bardzo prosimy o obserwację pozycji “status” szkoleń, w której poszczególne informacje oznaczają:

  • przed ogłoszeniem naboru – rekrutacja odbędzie się, ale jest zbyt wcześnie na jej ogłoszenie;
  • nabór ogłoszonyna naszej stronie w Aktualnościach pojawiło się ogłoszenie z informacją o rekrutacji na dane spotkanie; w przypadku spełniania wszystkich kryteriów można zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz elektroniczny dostępny w ogłoszeniu (żaden inny sposób np. poprzez mail, telefon, FB nie jest akceptowany);
  • rekrutacja w toku – zakończyliśmy etap przyjmowania elektronicznych zgłoszeń; tworzona jest grupa polskich uczestników z listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
  • rekrutacja zamknięta – lista uczestników z Polski jest już zamknięta;
  • spotkanie zakończoneetap po otrzymaniu sprawozdań od nauczycieli polskich uczestniczących w spotkaniu.

Poniżej zamieszczamy listę szkoleń planowanych w 2020 roku:

 

Międzynarodowe seminaria

Spotkania mające na celu nawiązanie kontaktów i założenie własnych projektów eTwinning

Międzynarodowe szkolenia tematyczne:

Szkolenia skupiające się na konkretnych zagadnieniach mające na celu rozwijanie określonych kompetencji

 

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning  

 


Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów międzynarodowych zrealizowanych w latach: