KURSY INTERNETOWE »

Szkolenia prowadzone online z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning. W ofercie ponad 100 różnych kursów.

SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE »

Spotkania gromadzące uczestników z różnych krajów europejskich, podczas których poznają się, wymieniają doświadczeniami, tworzą własny projekt eTwinning wspomagające rozwój zawodowy.

SZKOLENIA KRAJOWE »

Spotkania informacyjne, różnorodne formy doskonalenia zawodowego – konferencje, warsztaty, szkolenia.

SZKOLENIA REGIONALNE »

Warsztaty szkoleniowe w poszczególnych regionach organizowane przez przedstawicieli programu eTwinning.

WYDARZENIA ONLINE »

Szkolenia i spotkania odbywające się przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencji Wydarzenia na eTwinning Live. Poświęcone są poszczególnym tematom z zakresu programu eTwinning