Sztuka edukacji w teorii

Sztuka edukacji w teorii

Zapraszamy na nową serię bezpłatnych webinariów – Sztuka edukacji.

W trakcie serii webinariów SZTUKA EDUKACJI przybliżymy uczestnikom rolę sztuki, jako pełnoprawnej dziedziny w nowoczesnej edukacji, prowadzącej do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju.

Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki dla dobra holistycznej edukacji. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać.

Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, a w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreuje warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie.

 

Ekspertka: Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, doktor pedagogiki, specjalistka d/s edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, zdobywczyni tytułu Inspiratora Kultury na Mazowszu 2021. Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowym, Galerią Narodową Zachęta, Centrum Nauki Kopernik). Nauczycielka sztuki i wykładowczyni akademicka. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki twórczości (2019 nagroda EFC za artykuł p.t.”Współpraca międzyprzedmiotowa. Artysta w szkole”). Edukuje dla sztuki i przez sztukę.

 

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube – eTwinning Polska.

TERMIN:  23.02.2022, godz. 18:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział należy wypełnić:

 

Formularz zgłoszeniowy