Szukamy “szkół eTwinning”!

Szukamy “szkół eTwinning”!

eTwinning rozszerza zakres działania – od nauczycieli do całych szkół. Zostańcie jedną z pierwszych szkół eTwinning!

Jedną z głównych rekomendacji Raportu monitorującego wpływ programu eTwinning 2015, którego celem było przeanalizowwanie, w jaki sposób szkoły mogłyby uczestniczyć w programie w jeszcze szerszym zakresie, jest „skierowanie uwagi na dyrektorów szkół oraz kadrę zarządzającą szkołą, aby praktyki realizowane w ramach eTwinningu mogły w większym stopniu wpływać na politykę szkoły i zostać wprowadzone do głównego nurtu jej działań.”

Począwszy od października 2017 roku Wasze szkoły będą miały możliwość zdobycia oficjalnego tytułu szkoły eTwinning!

Dlaczego warto zgłosić swój udział?

  • Aby wprowadzić wymiar europejski do swojej szkoły i zagwarantować większą widoczność na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Aby zdobyć uznanie dla pracy wykonanej w szkole przez wszystkich jej pracowników zaangażowanych w działania w ramach eTwinningu;
  • Aby mieć wpływ na politykę edukacyjną: Wasza szkoła stanie się wzorem dla innych szkół, a także dla władz regionalnych i krajowych.

Jakie warunki należy spełnić?

  1. Czy Wasza szkoła jest zarejestrowana w eTwinningu od 2 lat?
  2. Czy dyrektor Waszej szkoły lub ktoś z kadry zarządzającej szkołą jest zarejestrowany w eTwinningu?
  3. Czy przynajmniej dwóch nauczycieli z Waszej szkoły jest zarejestrowanych w eTwinningu?
  4. Czy w tym roku uczestniczyliście w przynajmniej jednym projekcie europejskim, któremu przyznano Krajową Odznakę Jakości?

Jeśli odpowiedzieliście twierdząco na wszystkie powyższe pytania będziecie mogli ubiegać się o tytuł szkoły eTwinning!

Jeśli nie, wciąż macie kilka miesięcy, by podjąć stosowne działania, na przykład, by ubiegać się o Krajową Odznakę Jakości.

W październiku 2017 roku wszystkie szkoły spełniające opisane wyżej kryteria zostaną zaproszone do ubiegania się o tytuł szkoły eTwinning!