“Talent based learning” – warsztaty doskonalenia zawodowego

“Talent based learning” – warsztaty doskonalenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub gimnazjum, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego, których tematem przewodnim będzie “Talent based learning”. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli z doświadczeniem w programie eTwinning, którzy otrzymali min. jedną Krajową Odznakę Jakości eTwinnig za swój projekt.

Warsztaty organizowane są przez belgijskie Krajowe Biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2015 w Hasselt, Belgia. Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. nauczyciel dowolnej specjalności uczący w szkole podstawowej lub gimnazjum
  2. doświadczenie w programie eTwinning
    (minimum jedna Krajowa Odznaka Jakości eTwinning)
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 kwietnia 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning