Talking pictures

Talking pictures

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Koordynatorzy projektu:
Anna Młynarczyk, Anna Krzyżanowska

Szkoła partnerska:
Leikskólinn Holt, Reykjanesbaer, (Islandia)
C.R.A. Alto Cidados, Arnedillo, Herce, Préjano, Enciso, (Hiszpania)

Języki projektu:
angielski, polski, hiszpański, islandzki

Strona internetowa projektu:
www.ourtalkingpictures.wordpress.com

Nagrody i wyróżnienia:
Druga nagroda w konkursie europejskim eTwinning w kategorii wiekowej 4-11 lat.
Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie “Nasz projekt eTwinning – IX edycja 2013” w kategorii przedszkola.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:

·  Poznawanie świata społeczno-przyrodniczego poprzez odkrywanie tajemnic natury, kultury i historii (polskiej, hiszpańskiej i islandzkiej);
·  Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia;
·  Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole;
·  Umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych na co dzień.

Opis projektu:

Inspiracją do podjęcia partnerskiej współpracy przedszkola z placówkami z Hiszpanii i Islandii była nie tylko różnorodność środowisk, w jakich pracują nauczyciele i wychowują się ich podopieczni, ale także podobny entuzjazm wobec kreowania przestrzeni do współdziałania między dziećmi.

W projekcie „Talking pictures” dzieci odkrywały świat przyrody, elementy tradycji i historii swoich miast oraz elementy architektury krajobrazu dostępne w ich otoczeniu. Swój „mały świat” dokumentowały i prezentowały innym za pomocą fotografii. Miały okazję do tworzenia zagadek i odpowiadania na zadania kreowane przez rówieśników z Hiszpanii i Islandii, poruszające takie zagadnienia jak: „Świąteczne tradycje i smakołyki”, „Znaki i symbole”, „Budynki”, „Skarby regionu”, „Zwierzęta” czy „Natura”. W ramach zaplanowanych zadań dzieci zastanawiały się nad przeznaczeniem budynków przedstawionych za pomocą puzzli, projektowały domy w międzynarodowych zespołach, poszukiwały w swoim otoczeniu odpowiedników znaków drogowych i symboli. Dzieci współpracowały nad tworzeniem wideosłownika popularnych wyrażeń oraz słownika rysunkowego przedstawiającego najpopularniejsze w swoich krajach gatunki zwierząt. W realizowanych działaniach wykorzystywały różnorodne techniki plastyczne, tworząc niezwykłe prace przedstawiające m.in. nowy gatunek ptaka będącego mieszanką wyglądu trzech ptasich reprezentantów narodowych (bociana, sępa i ostrygojada). Z wielkim zaangażowaniem wcielały się w role islandzkich wikingów, mieszkańców hiszpańskich jaskiń, detektywów natury czy architektów…

Projekt „Talking pictures” był atrakcyjny przede wszystkim z powodu badawczego podejścia do swojego otoczenia przez dzieci. Liczne zabawy poszukiwawcze z wykorzystaniem nośników takich jak aparaty fotograficzne, kamera czy mikroskop cyfrowy, sprawiły, że dzieci z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze tajemniczości podejmowały tematykę projektu, ucząc się zarówno umiejętności obserwacji, jak i nazywania elementów świata i dostrzegania jego procesów.

Projekt umożliwił planowanie działań na wielu poziomach (adekwatnie do różnic w kompetencjach poznawczych dzieci – od trzylatków do siedmiolatków) zgodnie z zainteresowaniami dzieci (zadania były realizowane przez całą grupę uczniów lub mniejsze zespoły). Z uwagi na udział dzieci niepełnosprawnych w projekcie, zadania realizowano także biorąc pod uwagę ich trudności rozwojowe, umożliwiając im maksymalne wykorzystywanie swojego potencjału. Dzięki nastawieniu na potrzeby dzieci i dawanie im przestrzeni wyboru (czego inicjatorem był zespół islandzkich nauczycieli), projekt przyniósł uczestnikom mnóstwo niespodzianek. Doświadczenie technologiczne, którym dzielił się zespół polski, pozwalało wykorzystywać narzędzia w sposób atrakcyjny dla dzieci.

Efekty działań oraz relacje z zabaw badawczych publikowane były na blogu www.ourtalkingpictures.wordpress.com przyjętym jako wspólna przestrzeń partnerów – nauczycieli, dzieci i rodziców. Rodzice chętnie włączali się do współpracy, wykonując z dziećmi „rodzinne zadania fotograficzne”, dostarczając materiały audiowizualne np. własne fotografie bocianów czy dydaktyczne – bryły węgla oraz prawdziwe końskie podkowy wykorzystane przy realizacji tematyki dotyczącej tradycji regionu.

Projekt wpłynął przede wszystkim na wzrost świadomości i wiedzy dzieci na temat własnego miasta i najbliższego otoczenia, które poznały stykając się bezpośrednio z jego elementami. Dzieci nabyły śmiałości w nawiązywaniu kontaktów werbalnych w grupie, poznały także proste wyrażenia w językach swoich partnerów.

Z uwagi na wiek dzieci biorących udział w projekcie, świadomość międzynarodowego zasięgu działań jest ograniczona – zatrzymuje się ona na poziomie wiedzy o istnieniu i wspólnej pracy z kolegami z Hiszpanii i Islandii, można w niej jednak dostrzec otwartość dzieci na przyszłe, pozytywne doświadczenia płynące z kontaktów z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie:
Blog w serwisie WordPress: www.ourtalkingpictures.wordpress.com
Paint – tworzenie wspólnych rysunków przez dzieci;
Windows Movie Maker, Photostory 3, Smilebox i Tripadvisor – do prezentowania relacji z aktywności oraz tworzenia słowników wideo;
Voicethread – słownik w trzech językach projektu;
Photopeach – quizy online;

Jigsaw puzzle – puzzle wykonane ze zdjęć dzieci;
123D Catch – modele przedmiotów w 3D;
Glogster.Edu – plakaty tworzące ZOO;
Padlet – gromadzenie odpowiedzi na zagadki fotograficzne;
Glossi – magazyn online;
Skype i Doodle – kanał komunikacji pomiędzy nauczycielami oraz ustalanie terminów spotkań.