TARAP (Take a Role and Play)

TARAP (Take a Role and Play)

Przedmiot: 
międzyprzedmiotowy
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Żorach
Koordynator:
Jadwiga Szendera

Szkoły partnerskie:
CPEIP „San Babil”, Ablitas, Navarra, Hiszpania;
Bradley Ce Primary School, Ashbourne, Bradley, Anglia

Języki projektu:
angielski, hiszpański, polski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58956/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
3. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013, w kategorii szkoły podstawowe
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości oraz

 

Cele projektu:
– poznanie położenia geograficznego krajów partnerskich;
– zachęcenie do poznawania europejskich krajów, ich tradycji i kultury;
– poznanie różnych elementów technicznych związanych z tworzeniem przedstawienia, kręcenia i realizacji filmu;
– napisanie scenariusza, przygotowanie dekoracji, kostiumów oraz rekwizytów w celu produkcji przedstawienia;
– poznanie techniki tworzenia nagrań wideo oraz publikowania ich w Internecie;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.

Opis projektu:
Współpraca naszej małej szkoły z Żor ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii i Anglii trwa już od kilku lat. Tym razem nauczyciel z Hiszpanii zaproponował projekt TARAP. Podczas dyskusji ustaliliśmy, jakie działania możemy przeprowadzić w ramach jego realizacji. Nasz projekt realizowaliśmy etapami:

wrzesień: przygotowanie materiałów w celu zachęcenia uczniów do prac projektowych; przedstawienie projektu; odnalezienie położenia geograficznego miast partnerskich na mapie Europy;

październik: przedstawienie uczniów w formie indywidualnych nagrań wideo, utworzenie grup roboczych noszących imiona sławnych (w krajach partnerskich) osób związanych z historią teatru, prezentacja poszczególnych grup w formie zbiorowego wideo;

listopad-grudzień: wideo przedstawiające zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w krajach partnerskich;

styczeń-luty-marzec: stworzenie scenariusza przedstawienia, przesłanie go do szkoły partnerskiej oraz realizacja i nagranie przedstawienia przygotowanego przez kolegów z innego kraju (my piszemy – wy przedstawiacie);

kwiecień-maj-czerwiec: wspólne nagranie przedstawienia (wszyscy razem), samoocena nagrań „TARAP”, podzielenie się wynikami naszej pracy z resztą szkoły oraz lokalną społecznością.

W naszej szkole została utworzona 7-osobowa grupa robocza. Uczniowie wspólnie opracowali pomysły dotyczące tworzenia filmów, przygotowania scenografii i kostiumów, czy pisania scenariusza. Na czas realizacji projektu wszyscy uczestnicy zostali aktorami, scenarzystami i reżyserami. Każdy uczeń miał szansę, by pracować z programem Movie Maker lub użyć kamery cyfrowej w celu kręcenia poszczególnych scen przedstawienia.

Projekt rozpoczął się od nakręcenia przez nauczycieli z każdego kraju partnerskiego wideo w celu zmotywowania uczniów do udziału w pracach projektowych. Następnie w każdej szkole partnerskiej podzielono dzieci na grupy robocze noszące imiona sławnych osób związanych z historią teatru w danym kraju. Uczniowie przygotowywali nagrania. Pierwszym z nich była autoprezentacja. Kolejne to film dotyczący Świąt Bożego Narodzenia, nagrywany w języku ojczystym każdej grupy z napisami w języku angielskim. Następnie wszystkie grupy robocze stworzyły scenariusze w języku angielskim i później wymieniły się nimi. Po otrzymaniu nowego scenariusza każda z grup musiała na jego podstawie przygotować przedstawienie. Ostatnim działaniem było nagranie wspólnego przedstawienia. Grupy robocze zostały podzielone na większe zespoły, które musiały zrealizować dany fragment sztuki w języku angielskim. Tym samym na TwinSpace znalazło się kilka przedstawień podzielonych na części. Na końcu dokonaliśmy samooceny poprzez ankietę online oraz nagranie wideo z odpowiedziami uczniów na poszczególne pytania z ankiety. Działania projektowe były dla nas ogromną przygodą.

Uczniowie bardzo chętnie angażowali się we wszelakie działania związane z projektem. Najbardziej fascynujące było dla nich wymyślanie scenariusza dla innej grupy, mogli wówczas rozwinąć swoją wyobraźnię i kreatywność. Wszystkie próby przed ostatecznym nakręceniem danego filmu sprawiały uczniom ogromną frajdę, ponieważ podczas nich mogli próbować swoich sił aktorskich, grając różne postaci, lub też sprawdzić się w roli reżyserów. Wśród najważniejszych dla uczestników momentów należy wymienić: oglądanie filmów utworzonych przez inne grupy robocze, dyskutowanie na temat kreacji granych przez innych, omawianie poszczególnych scenografii lub kostiumów i porównywanie z tym, co się samemu stworzyło.

Do komunikacji z nauczycielami ze szkół partnerskich wykorzystywaliśmy głównie e-maile. Przekazywaliśmy sobie wzajemnie wszystkie sugestie uczniów w danej sprawie, a dzieci komunikowały się na forum TwinSpace.

O wysokiej jakości projektu stanowiło: wprowadzanie elementów dramy, które nie są zbyt często wykorzystywane na zwykłych lekcjach; poznawanie przez uczniów języków obcych poprzez oglądanie nagrań wideo, czytanie scenariuszy przedstawień oraz tłumaczenie tego, co stworzyli partnerzy, uczenie się tolerancji dla innych. Inne mocne strony projektu to: pogłębienie wiedzy dotyczącej państw europejskich i ich kultur, rozwijanie wyobraźni poprzez dramę i pisanie scenariuszy, rozwijanie umiejętności manualnych w trakcie tworzenia kostiumów i scenografii do przedstawień. Poza tym projekt ukazuje, jak zachęcić dzieci do nauki poprzez elementy wizualne i technologiczne, uczniowie mogą sami zdecydować, jak wykreować daną postać, co daje im ogromne pole do popisu i użycia wyobraźni.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– prezentacja PowerPoint o mieście, w którym znajduje się szkoła oraz o grupach roboczych każdej szkoły, zdjęcia z realizacji projektu, strona TwinSpace, CD z nagranymi przedstawieniami;
– scenariusze napisane przez uczniów, dekoracje, kostiumy i rekwizyty zaprojektowane na potrzeby przedstawień;
– doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania i mówienia w języku obcym, tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski i odwrotnie; zdobycie wiedzy o krajach partnerskich;
– poznanie różnych elementów związanych z tworzeniem filmów/przedstawień, doskonalenie umiejętności manualnych i technicznych, doskonalenie użycia TIK, rozwijanie umiejętności aktorskich;
– kształtowanie umiejętności współpracy z innymi, wyrażania swojej opinii i wysłuchania zdania innych, nauka tolerancji dla innych kultur.