Teens and Money

Teens and Money

Przedmiot:
Ekonomia

Koordynator:
Mirosława Bogacz

Szkoły partnerskie:
Natural Sciences and Mathematics Lyceum of Smila  (Ukraina)
IES l´OM  (Hiszpania), Lycée Joseph Savina  (Francja)
Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi  (Turcja)
Obchodná akadémia Hlohovec (Słowacja)

Obszary tematyczne:
obywatelstwo, ekonomia, edukacja środowiskowa, etyka, edukacja medialna, psychologia, nauki społeczne/socjologia

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/8770/home
https://sites.google.com/site/etwinningteensandmoney/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Celem projektu było wywołanie dyskusji na temat wartości pieniędzy dla młodych osób. Uczniowie dyskutowali nad sposobami zarabiania, oszczędzania i wydawania pieniędzy. Porównywali co mogą kupić w każdym z partnerskich krajów za kwotę 50 Euro. Zastanawiali się również, jak wydaliby dużą sumę pieniędzy, np. wygraną w loterii, jakie marzenia mogliby dzięki nim zrealizować.

Na podstawie dyskusji z partnerami i materiałów znalezionych w Internecie, tworzyli wyceny, np. spotkania z kolegami w jednym z partnerskich krajów i studiowania w nich. Rozmawiali i planowali jak zorganizować pomoc dla ludzi borykających się z niedostatkiem i biedą.

Te rozmowy, tworzenie materiałów i zamieszczanie ich online stanowiły doskonałe ćwiczenia językowe oraz techniczne pozwalające poznać i opanować nowe aplikacje i programy.

Grupa pracująca nad projektem spotykała się raz w tygodniu przez kilka miesięcy. Uczestnicy brali udział w różnego rodzaju aktywnościach mających na celu zaangażowanie ich w działania, pobudzenie ich kreatywności i zmotywowanie do jak najczęstszej komunikacji, takich jak burza mózgów, mapa myśli, indywidualna praca i wyszukiwanie materiałów. Pojawiły się również elementy rywalizacji – projektowanie logo, banknotów. Opinie, uwagi uczestników zbierano za pomocą ankiet i aplikacji do głosowania online. A wiedzę sprawdzano m.in. za pomocą krzyżówek i quizów. Opinie, przemyślenia publikowane były na forum, zamieszczane na wirtualnej tablicy Padlet lub w formie plakatów zrobionych w Piktochart.

Uczniowie często sami sugerowali tematy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – często mniej popularne i nieco kontrowersyjne (uczciwa konkurencja, wolność ekonomiczna) oraz nowe aktywności i kolejne narzędzia do wykorzystania.

W trakcie cotygodniowych spotkań młodzież komentowała pracę swoich partnerów, odpowiadała na ich maile, wypełniała ankiety, głosowała.

Wykonywali oczywiście przypisane im zadania i uczyli się korzystania z nowych, niezbędnych do pracy nad projektem, aplikacji. Zadania projektowe realizowali indywidualnie, w parach lub większych grupach, w zależności od zaplanowanej pracy. Przygotowywali wypowiedzi na różne tematy (o sobie, swoich zainteresowaniach, przekonaniach), tworzyli krzyżówki, ankiety, przeprowadzali wywiady, robili grafiki, podsumowania (w Piktochart).  Publikowali je na TwinSpace, na forum, Padlecie oraz stronie projektu.

Drużyny spotykały się kilkakrotnie online – z francuską grupą na czacie, z Ukrainą na wideokonferencji via Skype. Omawiali wtedy aktualne tematy, zadawali nurtujące ich pytania i odpowiadali na te zadane przez kolegów.

Pomysł projektu zrodził się w polskiej szkole, ale ustalono, że każdy z partnerów na zmianę będzie pełnił rolę koordynatora. W każdym momencie można było zgłosić nowy pomysł, nową aktywność. Nauczyciele komunikowali się przez Notes Nauczycielski na TwinSpace, o zakończonych zadaniach informowali w Dzienniku Projektu, wymieniali się też informacjami via e-mail i na forum TwinSpace.

Partnerzy byli bardzo zgodni zarówno w kwestii zawartości, jak i modelu projektu. Cały plan uzgodnili podczas kilku dyskusji na przestrzeni trwania projektu.logo_Ukraine

Polska strona zaproponowała kilka ważnych aktywności: How wasteful are we? (ankieta), Fair Trade  (prezentacja, ankieta), krzyżówki o uczestniczących państwach i bankowości
(learningApps), czat (z Francją), wywiady w parach via Skype (z Ukrainą), wywiad z uczniami ze Słowacji na temat lekcji przedsiębiorczości. Francuscy partnerzy stworzyli stronę projektu, która była systematycznie uzupełniana przez wszystkich partnerów. Ukraina zasugerowała wiele aktywności i pomagała koordynować działania via Skype. Słowacy dzielili się swoimi umiejętnościami i pomysłami w kwestii wykorzystania nowych narzędzi internetowych oraz zaprojektowali ankietę ewaluacyjną.

Projekt umożliwił uczniom realną ocenę swoich umiejętności językowych oraz ich rozwój. Niektóre aktywności okazały się dużym wezwaniem, np. wywiady via Skype z uczniami z Ukrainy, ale wzbogaciły ich słownictwo z rzadko używanych dotąd obszarów, takich jak: bankowość, finanse, uczciwa konkurencja i rynek pracy. Rozwinęli też swoje umiejętności w zakresie korzystania z najnowszych aplikacji.

 

Z powodu ataków terrorystycznych we Francji, które miały miejsce w trakcie trwania projektu, zorganizowano specjalne spotkanie z nauczycielem historii z XI LO w Krakowie. Uczniowie mieli możliwość posłuchać i podyskutować o korzeniach, konsekwencjach politycznych i społecznych ataków terrorystycznych. Uczyli się też o uprzejmym wyrażaniu własnych opinii w kontrowersyjnych kwestiach politycznych i ekonomicznych.

 

…Uważam, że wykorzystanie różnorodnych aplikacji do wyrażania własnych opinii oraz Skype do celów komunikacyjnych były niezwykle ważne i pożyteczne dla tego projektu. Ja również miałam niezwykłą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności koordynowania działań w tak dużej i zróżnicowanej międzynarodowej grupie oraz zdolności mediacyjnych podczas debat uczniowskich…

Koordynatorka.

Wszystkie materiały powstałe w ramach współpracy znajdują się na TwinSpace i stronie projektu.