Temat pandemii łączył we wspólnych działaniach

Temat pandemii łączył we wspólnych działaniach

…Aplikacje, które przetestowaliśmy wspólnie w tym niezwykłym okresie z pewnością będziemy wykorzystywać dalej, także w nauczaniu stacjonarnym…

Zapraszamy do kolejnej inspirującej lektury. Wyniki badania, w ramach którego powstał artykuł, znajdziecie w raporcie Nauczyciele w sieci:

 

Okres zdalnego nauczania był zarazem trudnym i ciekawym etapem w życiu każdego nauczyciela, ucznia i rodzica. Postawił przed nami nowe wyzwania – wymagał zaangażowania, współpracy i szybkiej nauki funkcjonowania w wirtualnym środowisku.

Aby szybciej odnaleźć się w tej nowej sytuacji i wzbogacić swój warsztat pracy zdalnej wzięłam udział w szkoleniach on-line programu eTwinning  Tydzień z Web 2.0 oraz  Tydzień z narzędziami ułatwiającymi nauczanie języka angielskiego. Wsparciem był także realizowany wtedy projekt eTwinning Our New Technology Classroom. Znajomość aplikacji internetowych, dostęp do platformy do wideokonferencji oraz zadania projektowe stanowiły dobrą bazę do nauczania na odległość.

Moi uczniowie byli przyzwyczajeni do częstego wykorzystywania TIK na lekcjach (szkoła jest wyposażona w pracownie, tablice interaktywne, roboty, itp.). Ale wraz z kwarantanną pojawiły się trudności z dostępem do własnego komputera, Internetu, konieczność dzielenia się sprzętem z rodzeństwem. W drodze kompromisu podjęliśmy więc pracę łączącą formy tradycyjne i nowoczesnymi technologiami – tak aby każdy uczeń mógł kontynuować naukę.

Aplikacja Poster My Wall do tworzenia wirtualnych plakatów jako pierwsza przyszła mi z pomocą. Wykorzystując jej liczne możliwości stworzyłam materiały, w których omówiłam zagadnienia z podstawy programowej dotyczące zastosowania czasowników modalnych, tworzenia zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Podczas lekcji on-line, wykorzystując podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zapoznałam uczniów ze znaczeniem i zastosowaniem czasowników should, can, may, must. Tak jak podczas stacjonarnych zajęć w szkole zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. W ramach utrwalenia zagadnienia i użycia języka w praktyce projektowali grupowo lub indywidualnie plakaty dotyczące zasad postępowania podczas pandemii COVID-19. Wyrażali w nich swoje spostrzeżenia co powinni, mogą lub muszą robić, aby nie zachorować. Dodatkowo prace zamieściłam na platformie eTwinning, jako jedną z aktywności projektowych. Uczniowie mieli szanse porównać swoje pracy i z treściami przesłanymi przez partnerów z Hiszpanii, Słowenii i Turcji. Zdziwił ich fakt, iż pomimo różnic narodowościowych, kulturowych i religijnych prace były bardzo podobne – temat pandemii łączył we wspólnych działaniach.

Do przekazywania ważnych informacji uczniom często używałam Voki, aplikacja z pomocą której można utworzyć spersonalizowane awatara i nagrać wiadomość głosową, którą stworzona postać przedstawi. Link do wiadomości przesyłałam za pomocą dziennika elektronicznego. Uczniowie byli zdziwieni formą, ale takie wiadomości były chętniej odtwarzane i lepiej utrwalane niż tradycyjne formy przekazu.

W nauce tworzenia i redagowania tekstu, do czego większość uczniów podchodzi z obawami, wspierała mnie aplikacja Story Jumper. Wybrałyśmy ją jako najbardziej przyjazną uczniom kiedy partnerka z projektu eTwinning zaproponowała stworzenie wspólnej książki – przewodnika turystycznego, zapraszającego wszystkich do zwiedzenia krajów biorących udział w projekcie – Polski, Turcji, Słowenii i Hiszpanii. Zadaniem uczniów było współtworzenie książki poprzez umieszczenie fotografii i opisu najciekawszych miejsc w swoim kraju, regionie i miejscowości, w której znajduje się szkoła. Wszyscy z entuzjazmem podjęli się tego zadania i dążyli do tego, aby ich sekcja przewodnika była najładniejsza. Skupili się na zadaniu zapominając o swoich obawach związanych samodzielnym tworzeniem tekstu i materiałów graficznych. Z zaangażowaniem pracowali zarówno w małych grupach, jak i dużym międzynarodowym zespole.

Podsumowanie materiału w tym okresie stanowił jedno z większych wyzwań. Samodzielne powtórzenie z podręcznika według wskazówek nauczyciela było postrzegane przez uczniów jako nudne i mało efektywne. Szukając rozwiązania trafiłam na ciekawe narzędzie do powtórzeń i tworzenia mapy myśli – aplikację Miro. Pozwalała na wspólne (poprzez wygenerowany przez nauczyciela link) zebranie najważniejszych informacji w dowolnie wybranej formie i grafice. Uczniowie współpracując dodawali treści i uzupełniali pomysły swoich rówieśników.

Aplikacje, które przetestowaliśmy wspólnie w tym niezwykłym okresie z pewnością będziemy wykorzystywać dalej, także w nauczaniu stacjonarnym.

Autorka: Ewa Flis-Gudalewicz Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie pomorskim

Jestem nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, w miejscowości położonej w województwie pomorskim na Kaszubach. Z programem eTwinning jestem związana od 2006 roku. W tym okresie zrealizowałam wiele projektów międzynarodowych. W nauczaniu języka angielskiego stosuję nowoczesne technologie. W swojej pracy zawodowej uczę młodzież otwartości na świat, tolerancji wobec innych kultur i religii.