STEAM i zmiany klimatu – The Blue Planet Day

STEAM i zmiany klimatu – The Blue Planet Day

W 2020 r. tematem przewodnim dla programu eTwinning są zmiany klimatu i wyzwania prośrodowiskowe. W ten sposób edukacja na poziomie ponadnarodowym włącza się w dyskusję na niezwykle ważne ekologicznie, społecznie i gospodarczo tematy. Powstała w ubiegłym roku polska grupa dla nauczycieli w ramach eTwinning STEAM i zmiany klimatu promuje działania na rzecz środowiska. Jest ona skierowana nie tylko dla nauczycieli przedmiotów science, które z natury charakteryzuje to, że przyciągają uczniów doświadczeniami, zajęciami terenowymi, ale także niezwykle dużą możliwością zastosowania nowoczesnych metod nauczania, w tym korzystania z TiK.

Grupę prowadzi nasz trener i ambasador z województwa wielkopolskiego – Tomasz Ordza – nauczyciel przedmiotów science w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, prawdziwy pasjonat ekologii, przyrody i projektów STEAM. Ale na jej kształt, zwartość i sposób działania  ogromny wpływ mają wszyscy jej członkowie. Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą wzbogacając zasoby grupy. Znajdziecie tu rozmaite aktywności, konkursy, wspólne działania, narzędzia, scenariusze, przykłady dobrych praktyk, ciekawe webinaria! Dołączcie koniecznie, aby skorzystać z tych wszystkich możliwości!

W ramach grupy organizowane są różna aktywności, wspólne działania będące często elementem większych przedsięwzięć, np. projektów. Jedną z nich była idea The Blue Planet Day, która zrodziła się w minionym roku szkolnym jako jedno z wydarzeń projektu eTwinning Local and global change Agents. Pomysł przypadł do gustu uczniom i nauczycielom w związku z tym w roku szkolnym 2020/2021 został zrealizowany jako osobny projekt. Wzięli w nim udział członkowie grupy, zwłaszcza osoby początkujące, oraz eTwinnerzy z Portugalii, Turcji i Polski, łącznie 47 nauczycieli.

Podczas The Blue Planet Day 2020 uczniowie nie tylko przyszli do szkoły ubrani w odcieniach koloru niebieskiego i globusami w dłoniach (lub uczestniczyli w zajęciach zdalnie), ale także rozmawiali z nauczycielami różnych przedmiotów na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Projektowi towarzyszył konkurs na logo i plakat, a także dodatkowe inicjatywy szkolne takie jak m.in. sadzenie drzewa, sprzątanie świata czy oglądanie filmów proekologicznych. Szkoła to miejsce, w którym omawia się wiele zagadnień i treści związanych nie tylko z przeszłością, ale także teraźniejszością i przyszłością. Międzynarodowy projekt pt. Local and global change Agents, z którego wyewoluował The Blue Planet Day nagrodzono w kategorii Zmiany klimatu przez portugalskie Biuro eTwinning w 2020 r., ponieważ promował rzetelną wiedzę naukową, jak i postawy prośrodowiskowe służące zachowaniu równowagi biologicznej, współdziałaniu ponadnarodowym, a także ochronie klimatu.

Dzięki The Blue Planet Day rozwijano wrażliwość i szacunek dla przyrody, a interdyscyplinarne – STEAM-owe działania szkolne, ukazały jak za pomocą współpracy można pokonywać problemy, dążąc tym samym do wzrostu zaangażowania, motywacji oraz wszechstronnego rozwoju uczniów.

Podsumowanie projektu zostało przygotowane w formie e-booka:

 

Book titled 'The Blue Planet Day 2020'Read this book made on StoryJumper

STEAM to jeden ze sposobów na edukację interdyscyplinarną. Nazwa powstała z połączenia elementów: S – science (nauka), T – technology (technologia), E – engineering (inżynieria), A – art (sztuka), M – math (matematyka). Są to działania łączące elementy z wymienionych dziedzin. Projekty STEAM oraz często łącząca się z nimi tematyka zmian klimatycznych wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród eTwinnerów. Specjalnie dla nich powstała grupa STEAM i zmiany klimatu , która łączy pasjonatów tych zagadnień, gromadzi ciekawe i przydatne materiały oraz realizuje szereg aktywności wspierających pracę z uczniem.

Jak stać się członkiem tej wyjątkowej grupy?

  1. Wystarczy zalogować się na eTwinning LIVE, wejść do zakładki Grupy i odszukać korzystając z nazwy STEAM i zmiany klimatu
  2. Po kliknięciu w nazwę należy Przejść do grupy (patrz czerwona strzałka), a następnie kliknąć Dołącz do grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa swoją funkcjonalnością przypomina TwinSpace i prowadzona jest w języku polskim. Znajdziecie tu już ciekawe materiały dodane przez trenera!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z grupy jest bezpłatne i dostępne dla każdego zarejestrowanego eTwinnera.

 

Zachęcamy także do odwiedzania pozostałych grup prowadzonych przez naszych trenerów:

Znajdziecie w nich materiały, aktywności i wsparcie dla Waszych działań związanych z tematem każdej z nich!