The Colourful World of Vegetables

The Colourful World of Vegetables

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Koordynator:
Dominika Tokarz

Szkoły partnerskie:
Lycée des métiers Louis Blériot, Trappes, Francja
UPS Haluk Ündeğer Lisesi, Istambuł, Turcja
Turistička i ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč, Chorwacja

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
https://sites.google.com/site/dominikatokarz3/etwinning/the-colourful-wo…
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36929/welcome
http://issuu.com/dominikatokarz/docs/recipes-ebook

Nagrody i wyróżnienia
III miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria wiekowa 16-19 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu

 • zwiększanie ciekawości uczniów i ich wiedzy o innych kręgach kulturowych;
 • wspomaganie nauki zawodowego języka angielskiego;
 • wspomaganie zastosowania technik informacyjnych w uczeniu się;
 • doskonalenie współpracy w grupie;
 • dzielenie się wiedzą – wymiana przepisów;
 • stworzenie e-książki z przepisami.

Tematyka projektu związana z propagowaniem zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania od dawna mnie interesowała. Ambasadorka eTwinningu w Polsce skontaktowała mnie z inicjatorką niniejszego projektu, ambasadorką eTwinningu we Francji. Dołączyliśmy tym samym do szkół z Francji, Chorwacji i Turcji po około tygodniu od zarejestrowania projektu. Nauczycielki z dwóch pierwszych placówek poznałam osobiście podczas konferencji eTwinning już w trakcie realizacji działań projektowych, co zaowocowało jeszcze lepszą współpracą.

W pierwszych tygodniach projektu uczniowie przedstawiali się innym uczestnikom poprzez ilustrowane utwory wierszowane – akrostychy. Zapoznali się również z platformą TwinSpace i narzędziem Wiki, tworząc bazę warzyw i owoców.

Jednym z założycieli projektu i autorem wyjściowego planu pracy była szkoła francuska, jednak każdy z partnerów mógł zaproponować nowe zadania, z czego chętnie skorzystaliśmy. Dzięki temu polska szkoła została pomysłodawcą nowego zadania tj. vegenary, które polegało na stworzeniu słowniczka tematycznego w pięciu językach, obejmującego nazwy warzyw, owoców i ziół.

Następnym zadaniem uczniów było tworzenie w języku angielskim opisów wybranych warzyw i owoców, prezentujących ich pochodzenie, wygląd, smak, teksturę i zastosowanie. W kolejnych miesiącach opracowywano przepisy na przystawki, dania główne oraz desery związane z danymi porami roku.

Współpracując z nauczycielką technologii gastronomicznej, uczniowie opracowywali przepisy na potrawy z warzyw i owoców, które następnie wykonywali w szkolnej kuchni lub we własnych domach. Przebieg pracy został sfotografowany w celu przygotowania prezentacji dla pozostałych szkół partnerskich w ramach zajęć z języka angielskiego zawodowego. Na te prezentacje składał się opis potraw, objaśnianie ich składu i sposobu przygotowania. Uczniowie przyswoili także wiedzę na temat umiejętności niezbędnych w pracy kelnera. Wykonując poszczególne zadania, pracowali zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

Najważniejszym efektem współpracy stała się książka z przepisami opublikowana online, za której opracowanie odpowiedzialna była szkoła polska. Przepisy i ilustracje do nich, sukcesywnie umieszczane na TwinSpace w różnych formach (prezentacje PowerPoint lub Glogster, pliki PDF, dokumenty Word), zostały zebrane i usystematyzowane w jednym pliku, a następnie opublikowane w Internecie za pośrednictwem serwisu ISSUU.

By móc zaprezentować zdobyte informacje na forum, konieczne okazało się nauczenie nastolatków edycji tekstu i obróbki zdjęć. Okładka książki została wyłoniona w drodze konkursu online. Zaprojektował ją uczeń z Turcji. Książka jest zatem wspólnym dziełem wszystkich partnerów – zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Współpraca z partnerami projektu polegała przede wszystkim na wymianie bieżących uwag i nowych pomysłów za pośrednictwem Internetu. Najwygodniejszym i najpewniejszym narzędziem okazała się poczta e-mail. Wykorzystywaliśmy również skrzynki mailowe na platformie TwinSpace oraz eTwinningowy Pulpit nauczyciela (Desktop). Uczniowie korzystali z forum na TwinSpace, na którym zamieszczali swoje zadania i komentarze do nich. Zadania były też realizowane za pomocą stron Wiki.

Zarówno uczniów, jak i nauczycieli można podzielić na tych bardziej i mniej aktywnych oraz bardziej i mniej systematycznych, co często uwarunkowane było ograniczeniami technicznymi (na przykład szkoła turecka nie miała kuchni) lub innymi obowiązkami. Mimo to dzięki wzajemnej wyrozumiałości i otwartości wszyscy mogli pokazać się z jak najlepszej strony i wywiązać się z powierzonych im zadań w terminie.

Zaangażowanie uczniów podczas realizacji projektu było duże, niektóre działania okazały się dla nich dużym wyzwaniem. Wystąpił jednak przejściowy etap zmęczenia, wydawało się, że uczniowie stracili zapał. Po kilkutygodniowej przerwie okazało się jednak, że nie tylko zamierzają ukończyć rozpoczęte zadania, ale są gotowi i chętni robić kolejne. Prawie wszystkie zadania z wykorzystaniem TIK wymagały dokładnych instrukcji i pomocy ze strony nauczyciela. Pomimo wspomnianych problemów, uczniowie spisali się świetnie, a na zakończenie projektu bardzo pozytywnie go ocenili, szczególnie ze względu na możliwość przygotowywania różnych potraw.

Nieplanowanym i spontanicznie wykonanym przez naszych wychowanków zadaniem była prezentacja stroju kelnerskiego w dwóch krótkich filmach wideo. Niekrytą radość sprawiły też uczniom pamiątkowe egzemplarze naszej książki, które wraz z Odznakami Jakości uroczyście wręczył uczniom dyrektor szkoły.

Udział w projekcie umożliwił wykorzystanie i poszerzanie wiedzy praktycznej (zawodowej) i językowej w nietypowy dla tradycyjnego nauczania sposób, przez połączenie w atrakcyjnej formie umiejętności kulinarnych, językowych i technicznych. Dodatkowo uczniowie z naszej szkoły, pochodzący z terenów wiejskich, mieli okazję poznać produkty rzadko stosowane w tradycyjnej polskiej kuchni, a także dowiedzieć się od rówieśników z innych krajów, jak podawane są potrawy za granicą. Młodzi ludzie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych szerszemu gronu odbiorców, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy i większą odpowiedzialność za pracę zespołową.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

 • strona WWW, TwinSpace, plakaty Glogster, pokazy slajdów, filmy, zdjęcia;
 • potrawy, plakaty, dekoracje, zdjęcia, książka z przepisami;
 • wzrost wiedzy w zakresie zasad publikowania materiałów w Internecie, praw autorskich;
 • poznanie nowych potraw, produktów i przepisów;
 • nabycie nowych oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności w zakresie współpracy, planowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie;
 • uczestnictwo w forum, wykorzystanie wybranych narzędzi Web2.0;
 • zdolność rozpoznawania podobieństw i różnic kulturowych w zakresie odżywiania;
 • nabycie umiejętności dotyczących tworzenia dokumentów PDF, publikowania materiałów online;
 • otwartość i tolerancja wobec innych krajów.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

Wypracowane w projekcie materiały zostały opublikowane na ogólnie dostępnej platformie TwinSpace, jak również były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej dla uczniów naszej szkoły, wraz z informacją o przyznanej nam Krajowej Odznace Jakości. Projekt będzie prezentowany w czasie dni otwartych szkoły wraz z innymi realizowanymi przez szkołę działaniami w programie eTwinning. Powstała podczas realizacji projektu książka z przepisami zostanie wydrukowana.

Podczas trwania projektu część uczniów skończyła już szkołę, co nie przeszkodziło w kontynuowaniu działań projektowych z ich młodszymi kolegami. Fakt ten dowodzi, że projekt można z łatwością kontynuować z inną grupą uczniów lub w innej szkole, niekoniecznie gastronomicznej. Możliwe jest także poszerzenie „The Colourful World of Vegetables” o nowych uczestników, którzy nie tylko powtórzą zrealizowane dotychczas zadania, ale być może dodadzą własne propozycje.