The diary of Syrius’ travels

The diary of Syrius’ travels

Przedmiot: 
matematyka
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie

Koordynator:
Bożena Koronowicz

Termin realizacji projektu:
27.01 – 15.06.2009 r.

Język projektu:
język angielski

Szkoły partnerskie:
CEIP LES Aires, Hiszpania,
Direzione Didattica 1° Circolo Lauria, Włochy,
Limehurst High School, Wielka Brytania,
Réalt na Mara Senior School, Irlandia,
Scoala nr „Al. Macedonski”, Rumunia,
SP im. Henryka Sienkiewicza, Republika Czech,
Weöres Sándor Általános Iskola Gyömrő, Węgry
Zakladni skola Ostrava, Zelena 42, Republika Czech
ZŠ SNP Sučany, Słowacja

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2009 w kategorii dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

Zagadnienia realizowane w projekcie dotyczyły obliczania odległości rzeczywistej w terenie na podstawie zadanej skali i odległości na mapie oraz drogi, prędkości i czasu. Wiek uczniów: od 9 do12 lat.

Uczniowie z polskiej szkoły – asystenci nauczyciela – przygotowali „List Syriusza”. Syriusz w swym liście prosił o pomoc w uzupełnieniu jego dziennika podróży tworzonego z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia – GPS. Dziennik zawierał tylko współrzędne geograficzne miast i obiektów geograficznych, które odwiedził i zobaczył. Tworząc dziennik podróży Syriusza, asystenci z partnerskich szkół przygotowywali w ustalonej kolejności etapy jego podróży z wykorzystaniem programu HotPotatoes. Etapy podróży w formie zadań interaktywnych umieszczane były na przygotowanej specjalnie dla potrzeb projektu platformie Moodle. Uczniowie ze szkół partnerskich rozwiązywali te zadania odczytując na podstawie podanych współrzędnych nazwy miast i obiektów geograficznych. Wykorzystywali do tego celu programy internetowe jak również atlasy geograficzne.  Rozwiązania przedstawiali na mapie Europy przygotowanej przez asystentów i umieszczonej na tablicy szkolnej. Po rozwiązaniu kolejnego etapu podróży Syriusza, na platformie Moodle pojawiały się przygotowane przez asystentów 3 zadania interaktywne o tematyce matematycznej związane z tym etapem. Zadania, przygotowane w programie HotPotatoes dotyczyły obliczania prędkości, drogi i czasu podczas podróży Syriusza po Europie.

Uczniowie pod opieką nauczycieli tworzyli i uzupełniali interaktywny dziennik podróży Syriusza oraz tworzyli interaktywny zbiór zadań matematyczno-przyrodniczych. Przygotowana platforma Moodle umożliwiała pracę grupową z uczniami podczas lekcji matematyki i przyrody oraz pracę indywidualną na zajęciach klubu eTwinning. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania tych zadań również w domu po zalogowaniu na platformę. Logowanie nie wymagało nazwy użytkownika ani hasła – wszyscy logowali się jako goście z możliwością przeglądania zawartości projektu oraz rozwiązywania zadań przyrodniczych i matematycznych. Zadania interaktywne przygotowane w programie HotPotatoes po rozwiązaniu przez ucznia były automatycznie oceniane. Uczeń otrzymywał informację o poprawności rozwiązania i mógł rozwiązać dane zadanie ponownie poprawiając błędne odpowiedzi.

 

Uczniowie nagrywali informacje o poszczególnych etapach podróży Syriusza w języku angielskim wykorzystując program CamStudio, stworzyli w ten sposób elektroniczny dziennik podróży Syriusza.

Przygotowane przez uczniów prezentacje w programie PowerPoint o szkole, swoim mieście i stolicy również sukcesywnie umieszczono na platformie Moodle. Asystenci przygotowali również prezentację dokumentującą ich pracę nad projektem wykorzystując do tego celu aparat cyfrowy oraz program Gimp do przetwarzania grafiki cyfrowej.

Jak nakazuje dobra tradycja, uczniowie goszczący Syriusza w swoim kraju w ustalonym tygodniu przesyłali w jego imieniu kartki z pozdrowieniami do pozostałych szkół partnerskich, które również umieszczano na tablicy szkolnej obok mapy Europy.

Przygotowany projekt miał wpływ na uświadomienie uczniom potrzeby nabycia umiejętności w rozwiązywaniu zadań dotyczących skali na mapie, prędkości, drogi i czasu.

Cele jakie towarzyszyły nauczycielom podczas realizacji projektu to: rozbudzanie u uczniów zainteresowań podróżami po Europie z wykorzystaniem umiejętności planowania trasy i czasu, rozwijanie prawidłowych norm i zasad wspólnej zabawy, stwarzanie sytuacji sprzyjających poznaniu kultur innych krajów europejskich.

Jesteśmy wszyscy niezmiernie wdzięczni Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie za pomoc w realizacji projektu, bowiem platforma Moodle, którą dla nas przygotowała umożliwiła nam pracę i kontakt z nauczycielami i uczniami ze wszystkich szkół partnerskich w Europie.