The mediating role of eTwinning in small School Communities

The mediating role of eTwinning in small School Communities

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – The mediating role of eTwinning in small School Communities organizowane w formule online przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 21-23 kwietnia 2021 r.  w godz. 15:00 – 18:30 na platformie MS Teams. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w szkołach na obszarach wiejskich. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Do 14 kwietnia 2021 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • pracujących w szkołach na obszarach wiejskich
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 14 kwietnia 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

 

Formularz zgłoszeniowy