The Power of Eggs

The Power of Eggs

 

Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy

Koordynatorzy:
Edyta Bieniek
Joanna Hutnik

Szkoła partnerska:
İ.Həsənov adına İsmayıllı şəhər 1 saylı tam orta məktəb, Azerbejdżan
Zakladni skola Opava-Kylesovice, Czechy
Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Węgry
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie
Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Twardogórze
Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddzialem Przedszkolnym w Dębiu

Obszary tematyczne:
nauki przyrodnicze, języki obce, geografia, informatyka/TIK, technologia i projektowanie, sztuka, przyroda

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/61520

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Tematem projektu było jajko w różnych aspektach. Uczniowie poznawali znaczenie jajka w życiu człowieka, symbolikę jajka, jego wartości odżywcze i kulinarne, gatunki zwierząt jajorodnych, jajko w sztuce, zdobienie jaj, prowadzili zabawy i doświadczenia z jajkiem.

W projekcie wykorzystywano najróżniejsze metody pracy z uczniami, które pobudzały ich do myślenia. Uczniowie sami wybierali zadania i metody ich realizacji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i indywidualnymi możliwościami. Mogli wykazać się pomysłami, kreatywnością, pracowali w grupach (również międzynarodowych), w parach i samodzielnie. W Publicznej Szkole Podstawowej w Krośnicy pracowały aż trzy grupy projektowe, obejmujące uczniów w bardzo zróżnicowanym wieku. Było to dodatkowym bodźcem zarówno do współpracy, jak i zdrowej rywalizacji.

Każda grupa partnerska nosiła nazwę i reprezentowała jedno ze zwierząt jajorodnych. Wspólnie realizowali zróżnicowane zadania, które wpisywały się idealnie w realizację podstawy programowej:

 • poznawali właściwości fizyczne jajka, jego budowę i skład,
 • omawiali nazwy i życie zwierząt jajorodnych,
 • ćwiczyli tworzenie krótkich form wypowiedzi, takich jak wiersze, opowiadania, pozdrowienia,
 • układali i rozwiązywali zadania tekstowe o jajkach (mierzyli je, ważyli i porównywali),
 • kodowali obrazki i zadania,
 • opracowali i wybrali logo projektu,
 • tworzyli gry planszowe,
 • grali w gry i quizy tworzone wspólnie z partnerami,
 • sami projektowali i tworzyli kartki i listy,
 • zdobili jajka,
 • utworzyli słowniczek,
 • brali udział w zajęciach w kurniku,
 • razem opracowali międzynarodową książkę kucharską, w której zebrali potrawy z jajek.

Zorganizowali także wideokonferencje, które zrobiły bardzo duże wrażenie na uczniach.

Partnerzy współpracowali na każdym etapie działań. Opracowali dokładny plan działania zostawiając sobie jednak pewną swobodę na zadania dodatkowe, które pojawiały się w toku pracy, często proponowane przez uczniów. Grali w gry ze szkół partnerskich, wysyłali sobie kartki urodzinowe i świąteczne, itp. Wzajemnie się inspirowali i korzystali z ciekawych rozwiązań partnerów, testowali ich pomysły.

Wszystkie te działania (i wiele innych) rozwijało liczne, praktyczne umiejętności zarówno językowe, techniczne, jak i manualne. Uczniowie nauczyli się odpowiedzialności za własną pracę, udoskonalili umiejętności autoprezentacji i współpracy na poziomie klasy, grupy, szkoły i grup międzynarodowych. Dzieci z zaangażowaniem prowadziły i dokumentowały doświadczenia i obserwacje (TIK), ale też znajdowały przyjemność w zabawach z jajkiem zadaniach artystycznych i kulinarnych. Chętnie pisały do partnerów i otrzymywały ich wiadomości rozwijając tym samym swoje umiejętności językowe. Zadania projektowe przyczyniły się do nawiązania pozytywnych relacji pomiędzy partnerskimi placówkami. Seria zabaw, warsztaty w kurniku, zajęcia kulinarne, doświadczenia i quizy online oraz zasoby Internetu urozmaiciły zajęcia. Zadania z jajkiem bawiły i uczyły wszystkich uczestników projektu. Wyniki ankiety pokazują, że dzieci są bardzo zadowolone z projektu i chętnie wezmą udział w kolejnych. Szkoła zyskała nowe kontakty oraz pogłębiła te posiadane do tej pory.

Największym sukcesem projektu jest moim zdaniem to, że dzieci odkryły, że z pozoru zwykłe jajko kryje w sobie tyle tajemnic. Zadania projektowe były tak sformułowane, że wzbudzały zainteresowanie i emocje uczniów z różnych grup wiekowych. Różnice językowe i wiekowe nie stanowiły żadnej przeszkody. Uczniowie dzięki projektowi stali się jeszcze bardziej otwarci, szukają kontaktu z innymi, chcą dzielić się tym, co robią. Dzieci z entuzjazmem uczyły się nowych, często trudnych rzeczy. Był to czas intensywnej pracy, połączenia zabawy z nauką. Udało nam się wypracować sporo doskonałych materiałów, z których jesteśmy bardzo dumni.

Koordynatorki