The Rainbow Village

The Rainbow Village

Przedmiot:
język angielski
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Dąbrowie Opolskiej

Koordynator:
Stanisława Czerezdrecka

Szkoły partnerskie:
Collège Jean Lacaze, GRISOLLES, Francja
Primary School of Grizano, Grecja
Sc. Gimn. Nr.29 Galati, Galati, Rumunia
St Michael’s Roman Catholic Voluntary Aided Comprehensive School, Billingham, Wielka Brytania
50. Yıl Ortaokulu, Samsun, Turcja
Istituto Comprensivo Statale di Sermide, Sermide (MN), Włochy

Strony internetowe projektu:
Blog: http://therainbowvillageproject.blogspot.com/
Twinspace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58043
Dziennik projektu: http://twinblog.etwinning.net/39635/
strona internetowa szkoły:  http://zs_dabrowa.wodip.opole18.pl/

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie europejskim 2013 w kategorii wiekowej 12-15 lat.
Krajowa i Europejska Odznaka eTwinning

 

Prace nad realizacją zadań projektowych rozpoczęły się na początku września 2012 roku. Pierwszym etapem wspólnych działań było stworzenie historyjki, w której przedstawiono genezę odkrycia Tęczowej Wioski. Kolejnym etapem naszych prac było wzajemne poznanie się. Uczniowie stworzyli swoje profile, a także mapę uwzględniającą miejsca zamieszkania wszystkich partnerów projektu. Następnie stworzyliśmy „The Rainbow Village WikiGazette” oraz Złotą Księgę Tęczowej Wioski, która zawierała dokładny opis każdego obywatela. W kolejnych naszych działaniach przystąpiliśmy do tworzenia naszej wspólnej wioski zaczynając od przygotowania projektów i map, a następnie przystąpiliśmy do tworzenia makiet naszej wymarzonej krainy. Projekt każdej wioski został opatrzony przewodnikiem uwzględniającym najciekawsze miejsca.

Właściwe funkcjonowanie obywateli było możliwe dzięki przestrzeganiu wspólnie ustalonych przepisów prawnych. Powołując się na Konstytucję Tęczowej Wioski w demokratycznych wyborach wybraliśmy prezydenta. Powstał również hymn, którego autorami były grupy uczniów z krajów partnerskich. Głosując wybraliśmy również flagę spośród wielu projektów przygotowanych przez uczniów.

Efekty wspólnych działań zostały przedstawione społecznościom szkolnym we wszystkich krajach partnerskich.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie kontaktowali się wykorzystując maile, czaty. Postępy realizacji projektu były monitorowane, a wypracowane materiały czyli prace uczniów, zdjęcia, opisy oraz filmybyły publikowane na blogu TwinSpace, stronach internetowych szkół. Informacje o tym projekcie trafiły także do prasy w kilku krajach.

Niezbędna okazała się współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, takich jak plastyka, muzyka, informatyka. Wykorzystanie narzędzi TIK spowodowało, że zadania były bardziej atrakcyjne dla młodzieży. Projekt spotkał się z dużym uznaniem z ich strony –  bardzo pozytywnie wypowiadali się na blogu projektu na temat prowadzonych działań. Bardzo chętnie przedstawili efekty swojej pracy zarówno na forum szkoły, jak i przygotowując materiały do gazetki szkolnej i lokalnej.

Uczniowie odnieśli bardzo wiele korzyści uczestnicząc w projekcie. Projekt był realizowany w języku angielskim, więc wszystkie zadania wymagały użycia języka obcego – prezentacje, Voki, komunikacja na forum Twinspace, wymiana opinii i refleksje, przygotowanie filmu. Umiejętności leksykalne i gramatyczne były kształcone poprzez wykonywanie tych kolejnych zadań. Dzięki realizacji poszczególnych zadań u uczniów były kształtowane podstawowe umiejętności w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie przygotowane materiały mają formę multimedialną – teksty w programach typu Word, PowerPoint, zdjęcia cyfrowe, filmy. Uczniowie pracowali zarówno samodzielnie w domu, jak i w grupach, a także w szkole. Mieli wyznaczone zadania i terminy dzięki czemu uczyli się organizować swój proces uczenia i zarządzać swoim czasem. Uczniowie mogli również samodzielnie dokonywać wielu wyborów – zarówno w kwestii wyboru partnerów w grupach jak i sposobu  realizacji poszczególnych zadań, co dawało możliwość kształtowania świadomość własnego procesu uczenia się i identyfikowania dostępnych możliwości. Uczniowie realizując projekt we współpracy z uczniami z zagranicy, nabywali wielu kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych. Poznali inne społeczeństwa europejskie, ucząc się przy tym tolerancji i różnorodności nie tylko na poziomie własnej kultury, ale przede wszystkim na poziomie międzynarodowym.