The world around us – season

The world around us – season

Przedmiot:
biologia/przyroda

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Koordynator:
Justyna Plota, Elżbieta Węgrzynowska

Szkoły partnerskie:
Scoala Gimnaziala Nr. 29 Galati (Rumunia)
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie – Bożena Rendaszka, Lucyna Jakubiec (Polska)
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie – Anna Tarczałowicz (Polska)

10th primary school of Ag. Anargyroi (Grecja)
Centrul de Creaţie Tehnică pentru copii (Mołdawia)
Hurriyet Ilkokulu (Turcja)
ŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR ORTAOKULU (Turcja)
Raseinių Šaltinio progimnazija (Litwa)

Obszary tematyczne:
biologia/przyroda, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, geografia, język obcy, język polski

Języki:
angielski

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10291/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Projekt zakładał poznanie rówieśników z innych krajów europejskich, obserwacje pogody w swojej miejscowości na przestrzeni całego roku oraz zmieniającej się przyrody wraz z kolejnymi porami, porównywanie tych zmian, sprawdzanie na mapie Europy, jak w zależności od położenia kraju, kształtuje się pogoda, i wiele innych zadań.

Ze względu na tematykę projektu został on podzielony na części odpowiadające porom roku. Liderami każdego 2-miesięcznego cyklu były 2 inne szkoły. Każda szkoła miała więc możliwość przewodniczyć w projekcie przez pewien czas. W trakcie każdej z nich partnerzy wykonywali konkretne, zaplanowane wcześniej aktywności:

Jesień:

 • Prezentacja kraju, szkoły i klasy
 • Przygotowanie propozycji logo dla projektu
 • Wykonanie zdjęć krajobrazu jesiennego i zamieszczenie go na platformie
 • Wykonanie i uzupełniane mapy pogody
 • Przygotowanie krótkiego przedstawienia w języku angielskim pt: „Autumn gifts” zakończonego tańcem do muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku” – część „Jesień”
 • Przygotowanie w klasie kącika darów jesiennych z podpisami w języku angielskim
 • Założenie słowniczka eTwinning dotyczącego danej pory roku
 • Przygotowanie wspólnie przez dzieci sałatki warzywnej i zamieszczenie przepisu w wersji angielskiej na TwinSpace
 • Wykonanie prezentacji o Vivaldim
 • Założenie kont uczniów na TwinSpace
 • Przygotowanie kartek jesiennych z życzeniami i wysłanie ich do szkół partnerskich

Zima:

 • Połączenie się przez Skype z partnerską szkołą i wymiana doświadczeń
 • Składanie życzeń świątecznych
 • Wykonanie pracy na temat Vivaldiego metodą lapbooka
 • Nagranie krótkiego filmu przedstawiającego dzieci śpiewające kolędy, jako forma życzeń bożonarodzeniowych i zamieszczenie go na TwinSpace
 • Wykonanie zimowych prac origami, przy muzyce Vivaldiego – część „Zima”

Wiosna:

 • Wspólne stworzenie wiersza w języku angielskim na temat wiosny
 • Przygotowanie wielkoformatowych prac przedstawiających poszczególnych części wiersza i  wiosennych krajobrazów inspirowanych muzyką Vivaldiego – część „Wiosna”
 • Wymiana korespondencji pomiędzy szkołami partnerskimi i prezentacja listów w gablocie szkolnej

Lato:

 • Wykonanie zakładek do książek z ilustracjami 4 pór roku i wymiana prac pomiędzy szkołami partnerskimi
 • Fashion Week – tydzień mody, prezentacja ubioru na różne pory roku połączona z wprowadzeniem nazw ubrań na lekcjach języka angielskiego
 • Wykonanie pracy plastycznej metodą scrapbookingu przy muzyce Vivaldiego – część „Lato”, przedstawiającej wszystkie pory roku
 • Na zakończenie i podsumowanie projektu wspólne stworzenie piosenki na temat pór roku.

Uczniowie bardzo chętnie pracowali w projekcie. Byli zafascynowani, tym że mogą współpracować z innymi uczniami z zagranicy. Chętnie sprawdzali na Google Map z jakich krajów pochodzą ich rówieśnicy, obliczali odległości dzielące je od kolegów. Niezwykle ważny był dla nich fakt, że przedstawiają się w języku angielskim, który w klasie wykorzystywany jest nieco „sztucznie”, natomiast w projekcie był niezbędnym narzędziem komunikacji. Na bieżąco śledzili poczynania i materiały zamieszczane na platformie czytając komentarze pozostawione pod ich pracą oraz dodawali własne (zwykle na lekcji j. angielskiego z pomocą nauczyciela). Chętnie brali udział w przedstawieniu prezentując je na forum szkoły. Rywalizowali między sobą o jak najlepsze słowniczki, gdyż po każdej porze roku najładniejsze prace były przedstawiane partnerom. Wiele ćwiczeń/zadań ewaluacyjnych wykonywali z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która w ich opinii, jest bardzo atrakcyjnym narzędziem pracy. Świetnie bawili się przygotowując sałatkę i tworząc do niej przepis (w obu językach). Z niezwykłym zaciekawieniem czytali przepisy partnerów projektu. Wybieranie logo do projektu było kolejnym zadaniem, które wzbudziło wiele emocji. Mieli poczucie, że ich wybór ma znaczenie, że to oni decydują, jak będzie wyglądał znak rozpoznawczy wspólnej pracy. Najwięcej radości wywołały listy, kartki i upominki, które otrzymali od swoich rówieśników oraz przedświąteczne spotkanie na Skype, gdy mogli na żywo porozmawiać i podzielić się refleksjami na temat pracy w projekcie.

 

Uczniowie udoskonalili umiejętność pracy w grupie, nauczyli się nowych słów w j. angielskim, wysyłając listy nabyli umiejętność adresowania kopert i poznali zasady obowiązujące w korespondencji, poznali nowe formy pracy: lapbook, scrapbook, origami. Każdy nauczyciel wniósł coś swojego, nowego do projektu. Zrealizowano więc więcej działań niż planowano na początku, np. dzieci ułożyły wspólny wiersz, powstała międzynarodowa książka z przepisami, w szkołach zorganizowano Tydzień mody.

Do ewaluacji projektu zostały zastosowane ankiety przeprowadzone na początku i na końcu współpracy. Każdy z uczestników odpowiadał na pytania dotyczące jego pracy, aktywności i zadowolenia dzieci, tego co najbardziej podobało się w projekcie, jakie napotkał problemy i co zmieniłby w przyszłości. Dzieci rozwiązywały zadania ewaluacyjne, odpowiadając na pytania dotyczące dotychczasowej pracy w projekcie, tego co zobaczyły na zdjęciach innych partnerów. W formie zabawy sprawdzano, kto jest najbardziej spostrzegawczy i najwięcej zapamiętał.

 

Sukces projektu to uświadomienie uczniom jak ważne jest poznawanie nowych języków, pokazanie jak różny jest otaczający świat. Nauczyli się odpowiedzialności, sumienności i współdziałania w grupie, ciekawości tego co dalekie i nieznane. Nasze działania projektowe były różnorodne. Każde dziecko aktywnie uczestniczyło w pracy wykonując zadania na miarę swoich możliwości .

Podczas realizacji projektu panowała atmosfera życzliwości i przekonania, że w razie niejasności/problemów technicznych członkowie zespołu projektowego mogą się do siebie zwrócić o pomoc i tę pomoc otrzymają.

Koordynatorki

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zgromadzone są na jego TwinSpace.