To Be Continued…’ – ‘Ciąg Dalszy Nastąpi…’

To Be Continued…’ – ‘Ciąg Dalszy Nastąpi…’

 

Nazwa szkoły:
III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

Koordynator:
Lucyna Nocoń-Kobiór

Szkoła partnerska:
Lycée Michelet, Vanves, Francja
RSG ‘t Rijks, Bergen Op Zoom, Holandia
Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Σερρών, Serres, Grecja

Obszary tematyczne:
sztuka, muzyka, plastyka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/28171/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018
Wygrana w konkursie Move2Learn, Learn2Move

 

Uczestnicy stworzyli 7 międzynarodowych drużyn. Każda z drużyn stworzyła własną „skrzynię skarbów”. Ich zawartość była wykorzystywana później podczas pisania wspólnych historii. Ilustrowali je i tworzyli audiobooki. Dodatkowo tworzyli trailery, które miały zachęcić pozostałych uczestników do czytania ich opowiadań.

Uczniowie sami decydowali o składzie grup. Dobierali się na podstawie informacji o zainteresowaniach, którymi wymieniali się na początku projektu.  Z dużym zaangażowaniem pracowali nad wspólnymi efektami. Wiele czasu poświęcali także na zapoznanie się z pracami pozostałych grup zostawiając swoje sugestie i komentarze. Najlepsze opowiadania zostały na koniec nagrodzone, a efekty podsumowane.

Uczniowie bardzo wspierali się nawzajem w podejmowanych działaniach (komentarze, sugestie, edytowanie nawzajem tworzonych opowiadań). Pracując nad swoimi autorskimi opowiadaniami, na każdym etapie rozwijali liczne kompetencje, tworząc np. trailery poznawali nowe narzędzia i metody pracy. Uczyli obiektywnie oceniać działania innych, mierzyli się z konstruktywną krytyką i sugestiami partnerów.

Zadania i działania wykorzystane w projekcie zostały zintegrowane z programem nauczania. Pisanie twórcze stanowi ważną część środowiska edukacyjnego w każdym kraju, a uczniowie uczestniczący w projekcie mieli kolejno możliwość wyrażania własnych preferencji, poszerzania swoich poglądów na temat różnych gatunków literackich, poznawania głównych elementów fabuły i ich sekwencji (piramida Freytaga), analizowania dawanych sobie nawzajem wskazówek w trakcie procesu twórczego. Uczniowie uczyli się odpowiedzialności za siebie i grupę, systematyczności, wywiązywania się z podejmowanych działań, kreatywności, rozwijania własnej wyobraźni, odpowiedzialności życiowej.

Partnerzy dbali o e-Bezpieczeństwo przy każdym swoim działaniu. Uczniowie respektowali kwestie prywatności oraz praw partnerskich.

Ewaluacja, monitorowanie i ocena projektu miała miejsce na bieżąco, zwłaszcza przed podjęciem decyzji co do następnego etapu działań. Dzięki temu w razie potrzeby zmieniano i dostosowywano czas, narzędzia, czy formę produktów. Prowadzono stały, regularny, wzajemny mentoring i monitoringu tworzonych efektów.

Ostatecznie powstał zbiór oryginalnych opowiadań, interaktywny i multimedialny w wersji online, każde z własnymi stronami tytułowymi i ilustracjami oraz trailerami, audiobookami i quizami.

Dodatkowo partnerskie szkoły uczestniczyły w programie Move2Learn, Learn2Move. Grupa polska mogła dzięki temu odwiedzić swoich francuskich partnerów.

Jako nauczyciel mogłam także rozwinąć swe kompetencje dydaktyczne, organizacyjne, mentorskie. Największym sukcesem jest chyba większe ogólne zaangażowanie uczniów, zwłaszcza tych, którzy dotychczas byli zamknięci, wycofani.

Wszystkie założenia, cele i plan projektu zostały wykonane i do końca zrealizowane. Zrobiliśmy nawet więcej niż zakładaliśmy, gdyż wielokrotnie uczniowie wykazywali się dużą osobistą inicjatywą, i bardzo często aktywności wykraczały poza swoje pierwotne założenia. Uczniowie wyraźnie rozwinęli swoją indywidualność, odpowiedzialność za pracę własną i całego zespołu. Uczniowie mniej zaangażowani, a zdolni, mieli możliwość otworzenia się społecznego, i wykazania się własnymi talentami.

Koordynatorka