To learn through eTw in pandemic conditions for teachers from elementary and lower secondary education of schools in rural areas

To learn through eTw in pandemic conditions for teachers from elementary and lower secondary education of schools in rural areas

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning pt.” To learn through eTw in pandemic conditions for teachers from elementary and lower secondary education of schools in rural areas” organizowane przez albańskie biuro eTwinning w dniach 7-9 września 2021 r. w Tiranie, Albania. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i średnich położonych na terenach wiejskich, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 7-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 11 lipca 2021 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczyciele dowolnych przedmiotów,  pracujący w szkołach podstawowych lub średnich, położonych na terenach wiejskich
  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 7-20 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Tirana

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11 lipca 2021 (godz. 23:59).

Formularz zgłoszeniowy  

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium winny we własnym zakresie monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju na stronach rządowych – m. in. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning