TransMission for the Global Goals

TransMission for the Global Goals

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

Koordynator:
Małgorzata Tomczak-Walkusz

Szkoły partnerskie:
IES Albert Einstein, Hiszpania
Lycée Michelet, Francja
3rd General Lyceum of Mytilene, Grecja
IES Jacarandá, Hiszpania
Liceo Scientifico Statale “Aselli”, Włochy
Liceo Statale delle Scienze Umane “S. Anguissola”, Włochy
Our Lady of Mercy College, Irlandia

Obszary tematyczne:
informatyka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/46178/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju  ONZ to zagadnienia i priorytety wymagające globalnej współpracy. Aby je osiągnąć, każdy musi wykonać swoją część pracy: rząd, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie. Uczniowie, jako obywatele i członkowie społeczności lokalnej i globalnej, także mają swoją rolę do odegrania. Od nich także zależy zrównoważona przyszłość – należy im to uświadamiać już od najmłodszych lat. W ramach projektu wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie: co możemy zrobić jako obywatele? Jak możemy wywrzeć wpływ na naszą społeczność, aby uczynić świat lepszym miejscem?

 

Działania:

  • Uczniowie przedstawili się indywidualnie swoim partnerom, uzupełnili swoje profile, stworzyli małe narodowe grupy, którym nadali nazwy i przedstawili dodając do wspólnej tablicy. Przedstawili także swoje szkoły dodając je do mapy.
  • Oglądając filmy, czytając artykuły, przeglądając strony internetowe zapoznali się z tematem Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).
  • Utworzyli grupy międzynarodowe i wybrali spośród 17 zagadnień (CZR) do opracowania.
  • Opracowując treści projektowe korzystali z materiałów pomocniczych i wskazówek technicznych zgromadzonych na osobnej stronie
  • Wspólnie, w międzynarodowych grupach, pisali artykuły na wybrany temat tworząc zawartość wspólnego e-magazynu. Ten etap zawierał liczne dyskusje, edycję tekstu, obróbkę graficzną i dynamiczną komunikację na platformie TwinSpace. Uczniowie uczyli się selekcjonowania informacji, przeprowadzania wywiadów, tworzenia i analizowania ankiet. Te umiejętności przydały się przy kolejnym zadaniu.
  • Stworzyli scenariusze audycji radiowych i wspólnie je nagrali. Tu ćwiczyli także wymowę, głośne czytanie oraz techniczny montaż i obróbkę materiałów cyfrowych.
  • Materiały wszystkich grup zostały bardzo dokładnie przeczytane, wysłuchane i zanalizowane. Uczniowie dzielili się swoimi przemyśleniami i opiniami. W drodze głosowania wybrano najciekawszy materiał. W międzyczasie pracowali nad wspólnym logo projektu, graficznymi propozycjami okładek.
  • Finałowy produkt: audiomagazyn Madmagz Transmission for the Global Goals składający się z artykułów napisanych przez międzynarodowe grupy.
  • Działania zakończyła ewaluacja, zbierająca opinie, efekty i podsumowująca projekt.

Realizacja projektu wymagała od uczniów pracy w zespołach, wymiany opinii, negocjacji, szukania kompromisu i porozumienia, podejmowania wspólnych decyzji w demokratyczny i kulturalny sposób. Działania wzmacniały umiejętności językowe, zachęcały do kreatywnego wyrażania siebie, zapewniały wysłuchanie ich opinii, angażowały w proces decyzyjny, zachęcały do podejmowania inicjatywy i uczenia się.

Projekt sprawił, że uczniowie poczuli się częścią społeczności międzynarodowej i obywatelami świata. Pomógł im zrozumieć globalne problemy zrównoważonego rozwoju i rozwinął umiejętności krytycznego myślenia.

Uzyskaliśmy również szereg rezultatów niematerialnych, takich jak poprawa kompetencji kluczowych i umiejętności, które przygotowują uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata, decydują o późniejszym sukcesie w społeczeństwie i na europejskim rynku pracy.

Projekt był cennym źródłem wiedzy dla mnie jako nauczyciela. Czerpałam z doświadczeń koleżanek z Francji i Hiszpanii, które miały ogromną praktykę w organizacji i współpracy międzynarodowych grup, co przełożyło się natychmiast na inny projekt, który realizowałam w tym czasie. Odkryłam również wyjątkowe talenty i potencjał moich uczniów, które na pewno wykorzystam w dalszej pracy z nimi.

Zyskała też cała szkoła stając się częścią społeczności szkół europejskich. Ma atrakcyjną ofertę edukacyjną i jest placówką nowoczesną, dbającą o jakość nauczania.

Koordynatorka