Trucks of Taste

Trucks of Taste

Przedmiot:
przedmioty zawodowe – przedsiębiorczość

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Koordynatorzy:
Dominika Tokarz, Angelika Kowalska, Agnieszka Gołyźniak

Szkoła partnerska:
Lycée des métiers Louis Blériot (Francja)

Obszary tematyczne:
język obcy, przedsiębiorczość, marketing

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9698/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Uczniowie pracowali w czterech polsko-francuskich drużynach, a zadaniem każdej z nich było zaprojektowanie mobilnej firmy cateringowej serwującej jedzenie ze specjalnie wyposażonego samochodu. Musieli opracować biznesplan, nazwę/logo firmy, wygląd foodtrucka; zaplanować promocję produktu i usługi; opracować menu i kalkulację kosztów, przyrządzić wybrane potrawy i sprzedać je swoim kolegom. Ponadto, jedzenie musiało być zdrowe, a jego postawą miały być sezonowe warzywa i owoce.

 

W skład każdej z drużyn wchodzili uczniowie uczący się różnych zawodów. Uczestników czekały wyzwania jak przy zakładaniu i prowadzeniu prawdziwej firmy, a każdy z nich odegrał swoją indywidualną rolę w zespole zgodną z zawodem, którego się uczy odpowiadając za wspólny rezultat współpracy. Uczniowie mierzyli się z wyzwaniami podobnymi do tych, które czekają ich w przyszłym życiu zawodowym – praca w zespole, dążenie do wspólnego celu, komunikacja zdalna, terminowość, ocena jakości. Drużyny utworzono na kilku poziomach: projekt angażował uczniów z różnych klas technikum (w Polsce: kelner, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy; we Francji: Agent Polyvalent de restauration). Każdą klasę reprezentowała grupa lub para. W związku z tym uczniowie musieli wypracować skuteczne sposoby komunikacji zapewniające współpracę w klasie, szkole, zespole międzynarodowym. Na bieżąco modyfikowali działania, tak aby były spójne z tym, co zaproponowali koledzy jako eksperci w swojej dziedzinie.

Na początku ustalili jaki rodzaj potraw chcą serwować (powstały 4 bary: kiełbaski, naleśniki, burgery i kuchnia domowa). Uczniowie kl. T. hotelarstwa byli odpowiedzialni za analizę potrzeb rynku, biznesplany i marketing. Uczniowie kl. T. organizacji reklamy jako ‘firma zewnętrzna’ przygotowali promocję produktu/usługi lokalnie. Uczniowie z Francji także opracowali ulotki. Powstały więc różne formy i trzy wersje językowe (PL, FR, EN). Uczniowie kl. kelner byli odpowiedzialni za menu i ‘produkcję’.

Wszyscy pracowali etapami w ciągu roku szkolnego, pod nadzorem różnych nauczycieli, przyjmując role badaczy, inwestorów, księgowych, reklamodawców, kucharzy, sprzedawców, a także konsumentów, ponieważ wspólnie ułożyli dialogi w języku angielskim, zilustrowali je i nagrali. Mieli decydujący głos w większości działań i ich organizacji. W obrębie swojej drużyny odgrywali role liderów, zleceniodawców i wykonawców, przyjmując odpowiedzialność za wspólne decyzje.

Na zajęciach zawodowych z marketingu konstruowali ulotki reklamowe i plakaty. Po konsultacji z grupami, które zajmowały się tworzeniem biznes planów, grupa kelnerów z klasy I oraz hotelarek z klasy II samodzielnie, indywidualnie wykonały ulotki reklamowe. Do każdego projektu foodtrucka wykonano przynajmniej po trzy ulotki reklamowe, aby można było dokonać wyboru najciekawszej. Grupa reklamy wykonała outdoorowe formy prezentacji firm typu: plakaty, banery, makiety przedsiębiorstwa.

Za sukcesem projektu stoi doskonale zorganizowana współpraca. Wszyscy nauczyciele wspólnie ustalali tematykę projektu, wybierali działania i opracowywali ich harmonogram oraz dobór narzędzi, realizowali i modyfikowali zadania, ewaluowali efekty. Każdy uczeń był członkiem międzynarodowego zespołu, równocześnie należąc do małej grupy lub pary stanowiącej część zespołu międzyklasowego w swojej szkole, współpracując z nauczycielami. Wspólnie stworzyli słowniczek i mapę myśli (wyrazów). Drogą głosowania wybrali warzywa/owoce miesiąca, które miały pojawić się w menu. Wybrali nazwy i style swoich foodtrucków, konsekwentnie dobierając menu i pisząc biznesplany. Przyrządzili wybrane potrawy według opracowanych wcześniej przepisów. Wspólnie ułożyli dialogi, w których pojawiły się te potrawy: uczniowie z Francji zaproponowali część dialogu, którą uzupełnili uczniowie z Polski. Uczniowie z Polski zilustrowali te dialogi komiksami, a uczniowie z Francji nagrali dźwięk – tak ostatecznie powstały 4 filmy. Kolejne 2 filmy uczniowie we Francji dokończyli dobierając ilustracje do dialogów nagranych w Polsce.

Materiały na bieżąco gromadzone były na TwinSpace. Jako efekt końcowy powstał e-magazyn, do którego uczniowie tworzyli pojedyncze strony, które po ‘zatwierdzeniu’ przez nauczycieli w obu szkołach zostały uporządkowane, uzupełnione i opublikowane przez nauczycielkę z Francji.

W ankiecie przeprowadzonej na zakończenie projektu 93% uczniów zadeklarowało, że ich wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych uległy poprawie; 63% oceniło pozytywnie rozwój umiejętności językowych. Ogólne wrażenia było dobre i bardzo dobre. Część uczniów chciałaby uczestniczyć w kolejnym podobnym projekcie uznając, że taki rodzaj nauki jest przyjemny i wyzwala ich kreatywność.

Dominika Tokarz, główny koordynator projektu,  pracowała z uczniami na lekcjach języka angielskiego zawodowego (kelner i technik hotelarstwa) i była odpowiedzialna za wymianę informacji ze szkołą partnerską, aktywność na TwinSpace, wykonanie zadań z wykorzystaniem TIK i komunikację młodzieży ze szkołą partnerską. Angelika Kowalska, Agnieszka Gołyźniak to nauczycielki przedsiębiorczości i marketingu, które pracowały dodatkowo z grupą uczniów: technik organizacji reklamy. Były odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu marketingu (opracowanie biznesplanów i reklam). Pracowały z uczniami na zajęciach, lub też poza lekcjami, w trakcie których najpierw omawiano etapy wykonywania założeń projektowych, a następnie przechodzono do działań praktycznych. Pracę wspomagały również nauczycielki żywienia, które nadzorowały wykonanie potraw.

 

…Projekt był atrakcyjny dla uczniów, o czym świadczyło stałe zainteresowanie uczniów nie uczestniczących w nim bezpośrednio – uczestnicy opowiadali o projekcie swoim kolegom. W  istotny sposób przyczynił się do zwiększenia stopnia wykorzystania TIK w szkole (co jest jednym z priorytetów ZSO w Bobowej) i integracji międzyprzedmiotowej oraz umożliwił efektywną współpracę zespołu nauczycieli…

…Pomagał rozwijać u uczestników poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości oraz miękkich kompetencji potrzebnych na rynku pracy: komunikacji, współpracy w zespole, krytycznego i twórczego myślenia…

…Projekt może być z powodzeniem powtórzony przez inne szkoły. Planujemy rozbudowanie projektu i wykorzystanie go we współpracy w programie Erasmus+ w ramach akcji KA2…

Koordynatorki

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zgromadzone są na jego TwinSpace.