Trzeba tylko odpowiednio dobrać narzędzia i metody

Trzeba tylko odpowiednio dobrać narzędzia i metody

…Bogatym źródłem wiedzy, materiałów i inspiracji są realizowane projekty. Często wykorzystywałam je do przygotowania lekcji…

Zapraszamy do kolejnej inspirującej lektury. Wyniki badania, w ramach którego powstał artykuł, znajdziecie w raporcie Nauczyciele w sieci:

 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, analizy dokonań, osiągnięć, ale i trudności czy porażek. W takich kategoriach ocenialiśmy także zdalne nauczanie spowodowane pandemią koronawirusa. Początki, jak zwykle, nie były łatwe, ale nauczyciele to taka grupa zawodowa, która zawsze staje na wysokości zadania i z poświęceniem podejmuje odpowiednie działania dla dobra swoich podopiecznych.

Pierwsza myśl: Jak kontynuować nauczanie języka niemieckiego, tak by uczniowie się nie uwsteczniali? Ba, chciałam, by dalej rozwijali swoje umiejętności językowe bez uszczerbku dla żadnej ze sprawności. A nauka języka obcego to przecież kontakt z drugim człowiekiem, interakcja, dialog, wymiana myśli i poglądów. W podjęciu decyzji pomogła mi seria webinarów na temat zdalnego nauczania organizowanych przez  eTwinning, Edunation i wydawnictwo LektorKlett. Poznałam tu narzędzia i metody, które wykorzystywałam następnie w pracy z uczniami.

Dużą rolę odegrała w zdalnej edukacji platforma, którą wybrałam – Webex. Była przede wszystkim bezpieczna dla uczestników, dawała możliwość kontaktu online, udostępnianie materiałów z komputera, zasobów internetowych oraz multimediów. Jako prowadząca mogłam wyłączać/włączać mikrofon uczniów, uczniowie zaś mieli możliwość zgłaszania chęci zabrania głosu podczas naszych rozmów. Mogłam nagrywać lekcję na wypadek, gdyby uczeń chciał jeszcze raz przeanalizować treści poznawane na zajęciach. Do realizacji programu wykorzystywaliśmy zarówno podręczniki, jak i narzędzia online (Genial.ly, LearningApps, Padlet, Storyboardt, Slidetalk, Survio, Issuu), które motywowały uczniów i wspierały rozwój nowych umiejętności.

Bardzo często korzystałam z doświadczenia moich koleżanek, ambasadorek programu eTwinning. Dzieliłyśmy się spostrzeżeniami i wnioskami z naszych praktyk, doskonaląc własne kompetencje. Pomocne okazały się scenariusze lekcji, opisy projektów czy publikacje na stronie etwinning.pl. Bogatym źródłem wiedzy, materiałów i inspiracji są realizowane projekty. Często wykorzystywałam je do przygotowania lekcji, np.: krótkie filmy przedstawiające uczestników, ich środowisko, przyjaciół posłużyły jako doskonałe narzędzie do rozwijania sprawności słuchania ze zrozumieniem, teksty w formie prezentacji Power Point, e-book, Storyboard (komiksy) czy Padlet pozwoliły na ćwiczenie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem. Ankieta pt. Jak czujesz się jako obywatel Europy?, przeprowadzona i przeanalizowana podczas realizacji ostatniego projektu eTwinning Quo vadis … Europa sprawdziła się świetnie jako narzędzie do analizowania statystyk i wykresów.

Moi podopieczni stwierdzili, że nasze lekcje online dały im poczucie dobrze przepracowanego roku, przyswojonego materiału, co pozwoli na bezproblemowe kontynuowanie nauki w kolejnych latach.

Nauczanie zdalne niosło ze sobą wyzwanie związane z weryfikowanie tych postępów. O ile mogłam obserwować i oceniać rozwój moich uczniów podczas konwersacji, o tyle bardzo trudne okazało się ocenianie prac pisemnych. Wątpliwości budził zakres samodzielności wykonanych zadań. Do tego zadania stosowałam przede wszystkim PDFescape, co pozwoliło na minimalizowanie pracy odtwórczej. Wyzwaniem okazała się informacja zwrotna – brakowało czasu, aby udzielić jej każdemu z uczniów w formie pisemnej oraz rola wychowawcy. Przekazywanie wartości i wychowywanie uczniów to długotrwały proces, dla którego najlepszy jest bezpośredni kontakt.

Moje doświadczenie jako eTwinnerki realizującej międzynarodowe projekty bez wątpienia pomogło mi bardzo szybko wejść w rytm zdalnego nauczania. Po tych kilku trudnych miesiącach mogę spokojnie stwierdzić, że prowadzenie zajęć online nie jest mniej efektywne niż nauka w szkole. Trzeba tylko odpowiednio dobrać narzędzia i metody uwzględniające potrzeby i możliwości naszych uczniów. Efekty, które osiągnęli w tym czasie dały mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

 

 

Autorka: Edyta Dobiesz-Jąderko

Absolwentka wydziału filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 26 lat nauczycielka języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od 2013 r. koordynatorka projektów eTwinning, dwukrotnie wyróżniona Krajową Odznaką Jakości za projekty Wir Jugendlichen in Europa i Freundsch@ften über Grenzen.

Zaangażowana w promowanie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego poprzez organizowanie wymiany polsko – niemieckiej młodzieży I LO w Mławie i Paul-Pfinzing-Gymnasium w Hersbruck (Bawaria), wieczorów piosenki i poezji niemieckiej oraz przedstawień w języku niemieckim na terenie I LO w Mławie.