Tydzień z TwinSpace

Tydzień z TwinSpace

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Kurs tygodniowy „Tydzień z TwinSpace” adresowany jest do wszystkich osób zarejestrowanych w programie eTwinning, zarówno osób początkujących, jak i już realizujących projekty.

W kursie omówione zostaną wszystkie zakładki oraz aplikacje dostępne na platformie przeznaczonej do pracy w projektach eTwinning – TwinSpace. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość przećwiczenia każdej aktywności oraz publikowania materiałów na testowej TwinSpace.

Celem kursu jest nabycie umiejętności sprawnego i szybkiego poruszania się po TwinSpace. Ponadto, bardziej zaawansowani użytkownicy programu eTwinning znajdą na kursie kilka interesujących narzędzi i aplikacji do tworzenia ciekawych materiałów, które mogą być opublikowane w projektach eTwinning. Będą to między innymi aplikacje do animacji, książeczek z ilustracjami czy prostych komiksów.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Kurs ma strukturę informacyjno-zadaniową. Wszystkie tutoriale i filmy umieszczone są na platformie Moodle. Każdego dnia uczestnicy kursu powinni przeznaczyć ok. 120 minut na pracę nad zadaniami (łącznie z zapoznaniem się z materiałami instruktażowymi).

Kurs trwa 8 dni i podzielony jest na 5 modułów:

  1. Strona główna TwinSpace.
  2. Dodawanie członków i tworzenie aktywności.
  3. Zamieszczanie plików i obrazów.
  4. Wiki i Web content.
  5. Zakładki TwinSpace i formy komunikacji między partnerami.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl