Tydzień na publikację rezultatów partnerstwa

Tydzień na publikację rezultatów partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na publikację rezultatów partnerstwa”. Tygodniowy kurs adresowany jest do tych nauczycieli, którzy przeprowadzili lub są w trakcie prowadzenia projektów eTwinning z zagranicznymi partnerami, a którzy chcą wypromować swoją szkołę, pracę swoich uczniów i swoją w środowisku lokalnym oraz na forum kraju i Europy.

W dobie niżu demograficznego, powszechnie panującej niezbyt przychylnej opinii na temat oświaty – warto przełamywać stereotypy i informować środowisko o tym, ile dobrego robią nauczyciele wraz ze swoimi podopiecznymi. Warto robić to umiejętnie, aby docierać z informacją do jak najszerszych kręgów odbiorców.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do właściwego i rzeczowego pisania artykułów dla prasy i Internetu tak, by wyglądały profesjonalnie i rzeczowo informowały o ich ciężkiej pracy oraz aby za pomocą właściwie obrobionych zdjęć ilustrowały te pracę.

Kurs ma strukturę informacyjno-zadaniową. Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie Moodle. Każdego dnia uczestnicy kursu powinni przeznaczyć ok. 120 minut na pracę nad zadaniami (łącznie z zapoznaniem się z materiałami instruktażowymi). W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera.

Kurs trwa 8 dni, podzielony jest na 7 modułów i obejmuje:

  • Rozpoznanie “rynku” czyli miejsc, gdzie można opublikować swoje materiały.
  • Sposoby pisania ciekawych artykułów.
  • Obróbkę zdjęć dla prasy i Internetu.
  • Publikację w prasie i Internecie.

Uczestnicy, którzy wykonają wszystkie zadania z 7 modułów otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Autorką kursu jest pani Anna Pławecka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl